Show simple item record

dc.contributor.authorChristiansen, Benedicte
dc.contributor.authorEngejordet, Kristina
dc.contributor.authorStaulen, Eileen
dc.date.accessioned2015-07-16T09:25:22Z
dc.date.available2015-07-16T09:25:22Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/293269
dc.description.abstractNORSK: Introduksjon: Studier viste til sykepleieres rapporterter om at kreftpasienter opplevde gjennombruddssmerter to til tre ganger daglig. De hadde liten kunnskap om kartlegging og smertelindring av denne typen smerter. Hensikt: Å få svar på hvordan sykepleiere ved hjelp av observasjon og kartlegging kan bidra til å gi kreftpasienter i palliativ fase god smertelindring. Metode: Oppgaven er et litteraturstudie. Resultater fra 7 studier presenteres. Søkeord som er benyttet: cancer, pain, oncology nursing, pain assessment, hospice og palliative. Resultat og konklusjon: Gjennombruddssmerter er blitt mye diskutert i oppgaven, da de fleste artiklene inneholdt dette. Samtidig viser artiklene at det er mangel på kunnskap hos sykepleiere, innen både kartlegging og observasjon, for å utføre god smertelindring hos kreftpasienter. Ved bruk av kartleggingsverktøy mener vi at smerten blir systematisk dokumenter, og kan bidra til bedre smertelindring. En bør bruke prepareater med hurtig effekt ved gjennombruddsmerter.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: Introduction: Studies show that nurses reported that patients experienced breakthrough cancer pain two till three times a day. They had little knowledge about mapping and observation regarding this kind of pain. Intent: Get answers to how nurses can contribute to pain relief for cancer patients in palliative care, by using observation and mapping. Method: The assignment is a litterature studie. It contains results from 7 different studies. Used keywords are: cancer, pain, oncology nursing, pain assessment, hospice and palliative. Results and conclusion: Breakthrough pain has been a large object for discussion, since most of the articles had this focus. The articles also show that there is a lack in knowledge regarding mapping and observation that can contribute to pain relief with cancer patients. By using pain assessment tools we believe that the pain is systematically documented, and this will be of big help in the work for better pain relief. One should use medicinal products with rapid effect for breakthrough pain.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectpalliasjonnb_NO
dc.subjectkreftpasientnb_NO
dc.subjectgjennombruddssmerternb_NO
dc.titleHvordan kan sykepleiere ved hjelp av observasjon og kartlegging bidra til smertelindring hos kreftpasienter i palliativ fase?nb_NO
dc.title.alternativeHow can nurses by the assisstance of observation and mapping contribute to pain relief for cancer patients in a palliative phase?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Oncology: 762nb_NO
dc.source.pagenumber51nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record