Show simple item record

dc.contributor.authorJensen, Andreas Gjerde
dc.date.accessioned2015-07-09T12:32:08Z
dc.date.available2015-07-09T12:32:08Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/292964
dc.description.abstractMålsetting: Å undersøke om «The Achievement of Therapeutic Objectives Scale» (ATOSskalaen), et prosessverktøy som operasjonaliserer det universelle prinsippet innen psykodynamisk terapi - konflikttriangelet, kan forklare det ekvivalente funnet i en randomisert kontrollert studie av kognitiv terapi og korttidsdynamisk psykoterapi (Svartberg, Stiles, & Seltzer, 2004), i behandling av pasienter med cluster C personlighetsforstyrrelser. Samtlige av de antatte transterapeutiske hovedfaktorene som inngår i ATOS-skalaen ble undersøkt i studien. Dette inkluderer grad av inhibitorisk affekt (IA), grad av restrukturert forsvar (RF), grad av restrukturert adaptiv affekt (RA), og grad av restrukturert opplevelse av en selv og andre (ROSA). Metode: Alle pasientene fra Svartberg, Stiles og Seltzer (2004) randomiserte kontrollerte studie ble inkludert i studien (n=50). Videopptak tidlig, midtveis og sent i terapiforløpene ble ratet med ATOS-skalaen. «Symptom Checklist-90-Revised» (SCL-90-R) og «the Inventory of Interpersonal Problems-Revised» (IIP-R) ble anvendt som utfallsmål. Dataene ble analysert med en mixed models-analyse. Resultat: Det ble avdekket statistiske signifikante sammenhenger over tid mellom grad av IA, ROSA og RF og IIP-R. Lav grad av IA ble funnet å være en statistisk signifikant og robust prediktor for lav skåre på IIP-R i alle faser av terapiforløpet. ROSA ble vist å være en statistisk signifikant prediktor for lav IIP-Rskåre i midtfasen og sluttfasen av terapiforløpet. Høy grad av RF viste en tendens til å relateres til lav skåre på IIP-R i første fase av terapiforløpet, men ble avdekket å være relatert til statistisk signifikant høy grad av IIP-R i senere faser av terapiforløpet. Grad av RA ble ikke funnet å være en statistisk signifikant prediktor for noen av utfallsmålene. Det ble heller ikke avdekket noen statistiske signifikante funn mellom ATOS-faktorenes endring over tid og SCL-90-R. Resultatene blir diskutert og ATOS-skalaen blir funnet å være et lovende forskningsinstrument.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title«The Achievement of Therapeutic Objectives Scale» som prediktor av behandlingsutfall i kognitiv terapi og korttidsdynamisk psykoterapi for cluster C personlighetsforstyrrelser - Om psykodynamikkens konflikttriangel kan forklare et dodofuglresultatnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record