Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWågbø, Stein Olav
dc.date.accessioned2015-06-05T11:12:18Z
dc.date.available2015-06-05T11:12:18Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/284670
dc.description.abstractDysfunctional Attitude Scale (DAS) ble opprinnelig utviklet for å kartlegge holdninger som gjør individer sårbare for å utvikle depresjon. Denne studien benytter DAS på et utvalg bestående av pasienter med cluster C personlighetsforstyrrelse (PF). Studien har flere målsettinger. Den undersøker om dysfunksjonelle holdninger målt ved DAS reduseres fra pre til post hos pasienter med cluster C PF. Studien undersøker også om pasienter med komorbid depresjonsdiagnose skårer høyere på DAS enn pasienter uten komorbid depresjonsdiagnose, og om pre-skårer på DAS korrelerer med pre-skårer på BDI hos pasienter med cluster C PF. I forhold til subfaktorene ved DAS (holdninger knyttet til perfeksjonisme og avhengighet), undersøker studien om disse kan benyttes til å differensiere unnvikende (APD) fra tvangspreget PF (OCPD), og om kognitive antagelser om disse diagnosene predikerer skårer på de to subfaktorene. Studien benytter datamateriale hentet fra en tidligere publisert studie (Svartberg, Stiles og Seltzer, 2004). Alle pasientene hadde en eller flere cluster C PF. Resultatene viser at det er en statistisk signifikant reduksjon i skårer på DAS fra pre til post. Pasienter med komorbid depresjon skårer ikke statistisk signifikant høyere på DAS enn det øvrige utvalget, og resultatene viser ingen statistisk signifikante positive korrelasjoner mellom DAS og BDI hos pasienter med cluster C PF. Studien finner ikke holdepunkter for at DAS kan benyttes til å differensiere mellom unnvikende og tvangspreget PF. I motsetning til den kognitive konseptualiseringen av tvangspreget PF finner denne studien at disse pasientene i større grad identifiserer seg med holdninger knyttet til avhengighet enn perfeksjonisme.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleEn undersøkelse av Dysfunctional Attitude Scale (DAS) som måleinstrument for dysfunksjonelle holdninger hos pasienter med cluster C personlighetsforstyrrelsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel