Show simple item record

dc.contributor.authorStorlien, Marit Helene Sund
dc.contributor.authorSørlie, Venke
dc.date.accessioned2015-04-30T13:16:05Z
dc.date.accessioned2015-05-27T08:16:37Z
dc.date.available2015-04-30T13:16:05Z
dc.date.available2015-05-27T08:16:37Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationStorlien, M. H. S. & Sørlie, V. (2015) Helsepersonells erfaringer med endring av praksis i sykehjem. In: Geriatrisk sykepleie, 7(1), p. 17-23.nb_NO
dc.identifier.issn1893-563X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/284070
dc.descriptionThis is the journal's PDF originally published in Geriatrisk Sykepleie, https://sykepleien.no/2015/04/geriatrisk-sykepleie-nr-1-2015nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Forskning på kvalitet i norske sykehjem viser at tross kompetansehevende tiltak gjennom flere år, møter endringsprosesser i sykehjem motstand. Det etterlyses systematiske utviklingsprogram for å bedre personalets ferdigheter. «Innføring av strukturert miljøbehandling i demensomsorgen », er et eksempel på dette. Utviklingsprosjektet er en del av et større utviklingsprogram i regi av Demensplan 2015 og ble gjennomført ved to sykehjem i Øst-Norge. Holdninger hos personalet er sentrale. Det blir satt fokus på hvordan helsepersonell arbeider sammen med pasientene. Hensikt: Hensikten var å utvikle og innføre en metode for strukturert og individuelt tilpasset miljøbehandling. Metode: Data om personalets erfaringer ble samlet ved fokusgruppeintervju med personalet som deltok i utviklingsprosjektet og analysert etter fenomenologisk hermeneutisk metode. Funn: Ledelsens deltakelse, personalets reelle medvirkning og arena for refleksjon var sentrale komponenter for å lykkes med innføring av miljøbehandling i sykehjem. Konklusjon: Forhold som påvirker personalets engasjement er av stor betydning for om endringsprosesser i sykehjem lykkes.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk sykepleierforbunds Faggruppe for sykepleiere i geriatriog demensnb_NO
dc.subjecthelsefagarbeiderenb_NO
dc.subjectsykehjemnb_NO
dc.subjectmiljøbehandlingnb_NO
dc.titleHelsepersonells erfaringer med endring av praksis i sykehjemnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.date.updated2015-04-30T13:16:05Z
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801nb_NO
dc.source.pagenumber17-23nb_NO
dc.source.volume7nb_NO
dc.source.journalGeriatrisk sykepleienb_NO
dc.source.issue1nb_NO
dc.identifier.cristin1240040


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record