Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Steinar
dc.date.accessioned2015-05-22T13:47:41Z
dc.date.available2015-05-22T13:47:41Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/283992
dc.description.abstractForvaltning av eiendommer er et fagområde som omfatter store og viktige verdier i samfunnet. Eiendom er en viktig støtte for kjernevirksomheter. Forskjellen mellom gode og dårlige eiendommer for kjernevirksomheter kan gi store utslag virksomhetenes evne til oppnå resultater. Denne oppgaven handler om skaping av merverdi for kjernevirksomheter. Det er merverdi fra eiendomsproduktet som kan bidra til økt verdiskaping for kjernevirksomheter. Undersøkelsen skal gi økt forståelse for kjernevirksomheters prioriteringer og tilføre eiendomsforvaltningen mer kunnskap om temaet som bidrag til utvikling av eiendomsbransjen. En annen viktig bakgrunn for oppgaven er å sette fokus på kjernevirksomheters behov for utvikling av eiendommer, samt at eiendom er et bidrag til økt verdiskaping for kjernevirksomheter. Tema for oppgaven er hvordan et eiendomsprodukt kan bidra til merverdi for bruker av bygninger, derav følgende problemformulering: ”Hvilke forhold bidrar til at en bygning blir en verdiskapende faktor for virksomheter?”. Undersøkelsen er på et overordnet strategisk nivå, og data om kjernevirksomheters visjon, strategiske mål og fem fagtemaer skal kartlegges for alle virksomhetene. Med utgangspunkt i strategier og temaene; arkitektur, beliggenhet, kulturhistoriske verdier, miljø og servicetjenester vil det fange flere viktige områder for virksomhetene og kunne gi et helhetsinntrykk av hva som er viktige faktorer til økt verdiskaping. Alle fagtemaer er bevisst valgt som temaer utenfor eiendomsforvaltningens kjerneområder; Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV). Metodisk bygger undersøkelsen på en kvalitativ tilnærming. Undersøkelsen er gjennomført ved 16 dybdeintervjuer av informanter fra kjernevirksomheter fordelt på fire typer virksomheter; hotell, høgskoler, kontor- og kulturvirksomheter. Teoretisk bakgrunn for oppgavene bygger i hovedsak på litteratur fra studiets ulike fag og erfaringsbaserte teorier. Resultatene viser at: • Kjernevirksomheter har tydelige krav og forventninger til bygninger, forankret i sine strategier. Visjoner og strategiske mål for kjernevirksomhetene er kunde- og publikumsorienterte. Det er for liten kommunikasjon på et strategisk nivå og behov for individuell behandling av kunde (kjernevirksomhet). • Innen arkitektur og design er de viktigste faktorene for økt verdiskaping; særpreg, tilpassningsdyktighet og funksjonalitet. Viktig observasjon om bruk av kulturhistoriske elementer i moderne bygg, samt to ulike flerbruksløsninger for hotellvirksomheter • Beliggenhet er viktig, kommunikasjoner og sentral beliggenhet er de aller viktigste forhold for kjernevirksomhetene. Hotell og kulturvirksomheter er tydeligst på at lokalisering i sentrum er sært viktig. • Det er liten interesse for kulturhistoriske verdier. Undersøkelsen viser at stedets kulturhistoriske verdier og bygningskultur er det kjernevirksomhetene vektlegger størst betydning. • Innen miljø er arbeidsmiljø, universell utforming og energisparing de viktigste emner. Inntrykkene er for øvrig at det er interesse for mer innsats for det globale miljø. • Servicetjenester er viktigst i forhold til IKT tjenester, renhold og kantine / kafe. Hotell og kulturvirksomheter er tydeligst på krav og forventninger til servicetjenester. Konklusjon og videre undersøkelser: • For eiendomsforvaltningen er den største utfordringen å kjenne sine kunders strategier, for å kunne utvikle langsiktige handlingsplaner. • Eiendomsforvaltningen bør justere sitt fokus ved oppfølging av kundene ved å vektlegge fagområder utenfor eiendomsforvaltningens kjerneoppgaver i større grad. • Eiendomsforvaltningen bør få mer kunnskaper om kunder ved å gjennomføre regelmessige kundeanalyser. • Denne undersøkelsen kan være en begynnelse for flere undersøkelser som setter større fokus på kjernevirksomhetenes behov.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectVerdiskapingnb_NO
dc.subjectMerverdinb_NO
dc.subjectKjernevirksomheternb_NO
dc.subjectEiendomsforvaltningnb_NO
dc.titleVerdiskaping for kjernevirksomheter - En studie av hvilke forhold som bidrar til at en bygning blir en verdiskapende faktor for kjernevirksomheternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Building, construction and transport technology: 532nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record