Show simple item record

dc.contributor.authorBjørndal, Trond
dc.contributor.authorEkerhovd, Nils Arne
dc.contributor.authorBjørndal, Marianne T.
dc.date.accessioned2015-05-11T11:05:41Z
dc.date.available2015-05-11T11:05:41Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-92186-52-7
dc.identifier.issn1502-7643
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/283493
dc.description.abstractI meir enn 300 år har klippfisk vore ei viktig næring i Noreg. Den norske eksportverdien av klippfisk var i 2013 på ca. 3,1 mrd. kr. Omlag 90 % vart utskipa frå Nordvestlandet. Tek ein med saltfisk, aukar eksportverdien til ca. 3,9 mrd. kr. Samla utgjorde dermed eksporten av klippfisk og saltfisk ca. 6,3 % av total norsk fiskeeksport som i 2013 representerte ca. 61,6 mrd. kr. Næringa er viktig for verdiskaping og sysselsetjing. Sjølv om tyngdepunktet for produksjon er på Nordvestlandet, kjem store delar av råstoffet frå Nord-Noreg, slik at næringa er viktig for verdiskaping og sysselsetjing også der. Likevel er kunnskapen om kva verdiar denne næringa skaper avgrensa. I denne rapporten vert verdiskapinga i den innanlandske verdikjeda for klippfisk, som omfattar fangst, foredling og eksport, analysert for fem års-perioden 2009–2013. Samla verdiskaping inkludert ringverknader auka frå vel 2,9 mrd. kr. i 2009 til knapt 4,3 mrd. kr. 2011, men med ein reduksjon til 3,4 mrd. kr. i 2013. Når ein tek omsyn til ringverknader, var samla sysselsetjing i verdikjeda for klippfisk vel 5.100 i 2013 med 3.300 innan fangstleddet of 1.800 innan foredling og eksport.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesHiÅ Rapport; 2015/01
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectKlippfisknæringen Verdiskapningnb_NO
dc.titleVerdiskaping i klippfisknæringa 2009-13nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber40
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 233840 Competion, cluster and market analyses for the salted cod and salted and dried cod industrynb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge