Show simple item record

dc.contributor.authorDijkman, Sebastian
dc.date.accessioned2015-05-07T08:55:11Z
dc.date.available2015-05-07T08:55:11Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/283283
dc.description.abstractCFS/ME er en komplisert tilstand som utfordrer pasienter og helsevesen verden over. Det er få behandlingsformer som har signifikant behandlingseffekt på kronisk utmattelse og de eksisterende behandlingsformene har lave effektstørrelser. Det er nylig vist at ACT har en signifikant behandlingseffekt på kronisk utmattelse. Dette gir håp om et nytt og bedre behandlingstilbud for pasientgrupper som sliter med kronisk utmattelse. Formålet med denne studien er å undersøke hvilke kognitive mekanismer som skaper endring i kronisk utmattelse ved ACT behandling. Er det endring i psykologisk fleksibilitet som predikert i ACT modellen, reduksjon i katastrofetenkning slik den kognitive modellen antar, eller er det begge deler. En arbeidsrettet ACT intervensjon ble utført på 75 pasienter mellom 22 - 59 år over en periode på 3,5 uke. Pasientene har vært sykemeldt 8 uker eller mer grunnet muskel og skjelett smerter, utmattelse og/eller vanlige psykiske helseproblemer. Inklusjonskriteriet er 5 eller høyere skåre på Chalders Fatigue Scale. Pasientenes grad av katastrofetanker ble målt ved å benytte Pain Catastrophizing Scale og psykologisk fleksibilitet ble målt ved å benytte The Acceptance and Action Questionaire (AAQ-2) ved rehabiliteringens oppstart og avslutning. Resultatene viste at dess høyere reduksjon i katastrofetenkning, men ikke sterkere økning i psykologisk fleksibilitet, i løpet av behandlingen, dess større reduksjon av utmattelse ved rehabiliteringsslutt. Reduksjon i katastrofetenkning predikerte uavhengig av økning i psykologisk fleksibilitet. Dette viser at reduksjon i katastrofetenkning, ikke endring i psykologisk fleksibilitet påvirker utmattelse hos kronisk utmattede i en arbeidsrettet ACT rehabilitering. Reduksjon av katastrofetenkning påvirker utmattelse uavhengig av psykologisk fleksibilitet. Funnene er ikke forenelige med ACT modellen, men er forenelig med CBT modellen for CFS og tidligere funn gjort på behandling av CFS. ACT behandling ved CFS er i beste fall en like god behandling som CBT og virker på samme måte som CBT igjennom reduksjon av katastrofetenkning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleEffekten av endring i psykologisk fleksibilitet og katastrofetenkning på graden av utmattelse hos pasienter med kronisk utmattelse som mottok arbeidsrettet ACT behandlingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record