Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Maylinn Synøve
dc.date.accessioned2015-04-28T13:33:13Z
dc.date.available2015-04-28T13:33:13Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/282730
dc.description.abstractFormål/bakgrunn: Formålet med denne studien var å søke etter forståelse og kunnskap om hvorfor unge jenter velger å blogge om sin spiseforstyrrelse. Blogging som et sosialt medium blir presentert og satt i sammenheng med de sentrale psykologiske begrep, samt eksisterende forskning på feltet. Studien er rettet mot å få en innsikt i hvordan de unge jentene selv oppfatter bloggingen, hva de får ut av det, og hvordan omverdenen deres reagerer på bloggingen. Teoretisk rammeverk: Det eksisterer en mengde forskning rundt fenomenet blogg, og relevant forskning nevnes i denne oppgaven. Forskning og teorier rundt fenomenet spiseforstyrrelser presenteres, og sees i lys av dagens kroppsideal. Emosjonell skriving, og forskning som omhandler selvfølelse, identitet, behovet for å høre til er relevante psykologiske begreper. Disse drøftes opp mot intervjuer med tre unge jenter som blogger om spiseforstyrrelser og analyse av jentenes blogger. Metode: Studien er en kvalitativ tematisk analyse. Det empiriske grunnlaget for studien er intervjuer utført med tre unge jenter som blogger om spiseforstyrrelsen sin, og en analyse av allerede tilgjengelig skriftlig materiale, nemlig deres blogger. Funn: Denne studien har vist at bloggerne selv oppfatter bloggingen hovedsakelig som positivt for seg selv. Blant annet mener de at bloggingen fungerer som terapi, at de får bedre selvfølelse ved å føle at de er til hjelp og støtte for andre, og at de føler at de ikke er alene om å slite med spiseforstyrrelser. På den negative siden nevner bloggerne at bloggen gjør at de føler et press, både til å skrive ofte og godt, og til å bli frisk fortere. I tillegg kan negative kommentarer opprøre dem. Videre forskning: Det vil være mulig å ta utgangspunkt i denne studien for å utføre et mer omfattende studium av fenomenet blogging om spiseforstyrrelser. Det kan være nyttig å ha flere intervjuer, slik at funnene i denne studien kan generaliseres utover deltakerne som var med her. Deltakerne i denne studien var meget forskjellige individer, og deres ulike syn på livet gjenspeilet seg både i intervjuet og på bloggene deres. Allikevel var det flere fellestrekk i forhold til hvilke årsaker de oppgir som grunn til at de blogger om spiseforstyrrelsen sin. Det vil være nyttig med grundigere undersøkelser av positive og negative faktorer rundt det å blogge om sykdommer, kanskje spesielt psykiske sykdommer. vil være nyttig med grundigere undersøkelser av positive og negative faktorer rundt det å blogge om sykdommer, kanskje spesielt psykiske sykdommer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleUnge jenter som blogger om spiseforstyrrelsernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record