Show simple item record

dc.contributor.authorHaugen, Mette Rugstad
dc.date.accessioned2015-04-27T14:20:51Z
dc.date.available2015-04-27T14:20:51Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/282565
dc.description.abstractDenne tverrsnittstudien har undersøkt sammenhenger mellom fysisk aktivitet, opplevelse av sammenheng (OAS) og selvfølelse blant norske 18- og 19-åringer (n=105). Spørreskjemaene benyttet i studien var for fysisk aktivitet; to spørsmål som kartla ukentlig fysisk aktivitetsnivå, for OAS; Sense of Coherence-13 (SOC-13) og for selvfølelse; Harters Self Perception Profile for Adolescents Revised (SPPA-R). Analysene ble gjennomført ved bruk av Pearsons korrelasjonskoeffisient, og viste en lav og ikke-signifikant sammenheng mellom fysisk aktivitet og OAS (r=.11), og kun signifikant sammenheng mellom fysisk aktivitet og en subskala av SPPA-R; atletisk kompetanse (r=.43). OAS hadde signifikante sammenhenger med samtlige av subskalaene av SPPA-R, og særlig høy var sammenhengen mellom OAS og global selvfølelse (r=.72). For SPPA-R var også samtlige korrelasjoner signifikante, og høyest var sammenhengen mellom global selvfølelse og fysisk utseende (r=.74). De lave sammenhengene mellom fysisk aktivitet og de andre faktorene indikerer at fysisk aktivitet sier lite om styrken på individers OAS og selvfølelse, og at OAS og selvfølelse derfor ser ut til å utvikles relativt uavhengig av fysisk aktivitet. Litteraturen indikerer imidlertid at det eksisterer medierende faktorer som påvirker sammenhengen mellom fysisk aktivitet og global selvfølelse, noe som ikke ble tatt hensyn til i denne studien, og som sannsynligvis kan bidra til å forklare det ikke-signifikante resultatet. Den høye sammenhengen mellom OAS og global selvfølelse har, til min kjennskap, ikke blitt rapportert om i norske studier tidligere. Den vitenskapelige litteraturen indikerer i tillegg at de to konstruktene er nært relatert til hverandre. Mer forskning er imidlertid nødvendig for å kartlegge alle årsaksfaktorene bak den høye sammenhengen. Samvariasjonen mellom de domenespesifikke evalueringene og global selvfølelse i SPPA-R er i overenstemmelse med tidligere funn, hvilket bidrar til å støtte opp om den vitenskapelige litteraturen på området.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectfysisk aktivitetnb_NO
dc.subjectOASnb_NO
dc.subjectselvfølelsenb_NO
dc.subjectungdomnb_NO
dc.titleSammenhengen mellom fysisk aktivitet, opplevelse av sammenheng og selvfølelse hos 18- og 19-åringernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record