Show simple item record

dc.contributor.advisorNess-Jensen, Eivind
dc.contributor.authorVisnes, Ellen Sylvia
dc.date.accessioned2021-10-23T17:20:29Z
dc.date.available2021-10-23T17:20:29Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:71607394:11449299
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2825145
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn Gastroøsofageal reflukssykdom kjennetegnes av symptomene halsbrann og sure oppstøt. Disse symptomene er svært vanlige i befolkningen, men det er sparsomt med studier som følger forekomsten av symptomene i en generell befolkning over tid og studier om forekomsten hos ungdom. Målet med studien var å studere prevalensen av reflukssymptomer blant voksne i en befolkning fulgt over tid, prevalensen av reflukssymptomer hos ungdom og undersøke risikofaktorer for refluks. Metode Denne studien var basert på Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) som er en serie med befolkningsbaserte helseundersøkelser gjennomført i Nord-Trøndelag siden 1980-årene. Alle innbyggere fra 20 år ble invitert til å delta og alle innbyggere i alderen 13–19 ble invitert til å delta i Ung-HUNT. Deltakerne fylte ut spørreskjemaer hvor de rapportere sine plager med halsbrann og sure oppstøt (ingen, milde eller alvorlige) i løpet av de siste 12 månedene. Denne studien inkluderte data fra HUNT3 gjennomført mellom 2006 og 2009 og HUNT4 og Ung-HUNT4 gjennomført mellom 2017 og 2019. Resultat Totalt 44,999 deltok i HUNT3, 40,049 i HUNT4 og 7620 i Ung-HUNT4. Totalt 23,319 deltakere ble fulgt opp mellom HUNT3 og HUNT4. Forekomsten av alle reflukssymptomer (milde og alvorlige) og alvorlige reflukssymptomer var stabil mellom 2006–2009 og 2017–2019 på henholdsvis 40% og 6%. Forekomsten av alle og alvorlige reflukssymptomer hos ungdom var henholdsvis 33% og 4%. Den gjennomsnittlige årlige insidensen av alle og alvorlige reflukssymptomer blant voksne var henholdsvis 2.34% og 0.16%. Hos kvinner økte insidensen med økende alder, men insidensen var stabil med økende alder hos menn. Det gjennomsnittlige årlige tapet av alle og alvorlige reflukssymptomer blant voksne var henholdsvis 3.44% og 1.78%. Kvinner under 40 år hadde det største tapet av alle og alvorlige reflukssymptomer. Risikoen for alle og alvorlige reflukssymptomer økte med økende alder hos begge kjønn. Hos ungdommer ble risikoen for alvorlige reflukssymptomer redusert blant unge menn sammenlignet med unge kvinner. Nåværende og tidligere røyking, overvekt og fedme økte risikoen for alle og alvorlige reflukssymptomer hos både voksne og ungdom. Konklusjon Forekomsten av reflukssymptomer var stabil mellom 2006–2009 og 2017–2019 blant voksne, og forekomsten av reflukssymptomer var lavere hos ungdommer enn hos voksne. Nåværende og tidligere røyking, overvekt og fedme økte risikoen for reflukssymptomer blant både voksne og ungdommer.
dc.description.abstractBackground Gastro-oesophageal reflux disease (GORD) is recognized by symptoms of heartburn and acid regurgitation. These gastro-oesophageal reflux symptoms (GORS) are highly prevalent, but data over time from the same general population and from adolescents are sparse. This study aimed to assess updated data on the prevalence of GORS among adults in a prospectively followed cohort, assess the prevalence of GORS among adolescents and investigate risk factors for GORS. Methods This study was based on the Trøndelag Health Study (HUNT), a longitudinal series of population-based health surveys conducted in Nord-Trøndelag County, Norway. All inhabitants from 20 years of age were invited to participate, and all inhabitants aged 13–19 years were invited to participate in Young-HUNT, the adolescent part of the HUNT study. The participants reported their complaints with GORS (any or severe) during the past 12 months through self-administrated questionnaires. The present study included data from HUNT3 performed 2006–2009 and HUNT4 and Young-HUNT4 performed 2017–2019. Results The number of participants included were 44,999 from HUNT3, 40,049 from HUNT4 and 7620 from Young-HUNT4. A total of 23,319 participants were prospectively followed up for an average of 11 years. Between 2006–2009 and 2017–2019, the prevalence of any and severe GORS among adults remained stable at 40% and 6%, respectively. The prevalence of any and severe GORS among adolescents in 2017–2019 was 33% and 4%, respectively. The average annual incidence of any and severe GORS among adults was 2.34% and 0.16%, respectively. In women, the incidence increased with increasing age, while the incidence was stable with age in men. The average annual loss of any and severe GORS among adults was 3.44% and 1.78%, respectively. Women under the age of 40 years had the highest loss of any and severe GORS. Increasing age increased the risk of any and severe GORS for both sexes. In adolescents, the risk of severe GORS was decreased among young men compared to young women. Current and previous smoking, overweight and obesity increased the risk of any and severe GORS among both adults and adolescents. Conclusion The prevalence of GORS remained stable between 2006–2009 and 2017–2019 among adults and the prevalence of GORS is lower in adolescents than among adults. Increasing age increased the risk of GORS. Current and previous smoking, overweight and obesity increased the risk of GORS among both adults and adolescents.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleChanges in prevalence and incidence of gastro-oesophageal reflux symptoms among adults and adolescents, the HUNT study
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record