Show simple item record

dc.contributor.advisorSyversen, Unni
dc.contributor.advisorGustafsson, Miriam K.
dc.contributor.authorHestø, Mona Leirvik
dc.contributor.authorBugge, Karen Marie Robinson
dc.date.accessioned2021-10-21T18:21:48Z
dc.date.available2021-10-21T18:21:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:71607394:14972158
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2824784
dc.description.abstractSammendrag Introduksjon Folat og vitamin B12 er vitaminer som er essensielle for embryogenesen. Lave nivåer av B vitaminer har vært knyttet til ulike komplikasjoner i graviditeten og også helseutfordringer hos barnet. Mangel på disse vitaminene antas å påvirke millioner av gravide over hele verden. I denne studien har vi undersøkt serumnivået av folat og vitamin B12 i andre og tredje trimester av svangerskapet og sett på prevalens av mangel. Vi setter serumnivå i sammenheng med ulike variabler, slik som prematur fødsel og lav fødselsvekt hos barnet. Videre undersøkte vi sammenhengen mellom disse vitaminene og hvordan BMI og fysisk aktivitet vil påvirke vitaminnivåene hos de gravide. Til slutt undersøkte vi om det var tendens til en generell hypovitaminose blant våre deltakere. Metode Dette er en sekundæranalyse av en toarmet, to-sentrert randomisert kontrollert studie, som undersøkte effekten av trening på svangerskapsdiabetes som det primære utfallet. Studien inkluderte 855 kvinner i alderen 19 til 46 år, som var friske og velutdannede. Fra de to byene, Trondheim (n=660) og Stavanger (n=195), ble deltakerne randomisert til et 12-ukers vanlig treningsprogram under graviditet eller til vanlig, standardisert svangerskapsomsorg. Kliniske data og blodprøver ble samlet inn i andre og tredje trimester. Deltakerne svarte på spørreskjemaer, som hentet inn data om sosiodemografi og ernæring. Resultater Gjennomsnittlig serum folatnivå var 23.2 ± 7.8 nmol/L og 16.0 ± 6.5 nmol/L og gjennomsnittlig vitamin B12 nivå 265 ± 91 pmol/L og 220 ± 70 pmol/L i henholdsvis andre og tredje trimester. Bare to og fire kvinner hadde folatmangel, mens 16 (n=133) og 34% (n=249) hadde vitamin B12 mangel i henholdsvis andre og tredje trimester. Vi observerte at de kvinnene som hadde vitamin B mangel i andre trimester, hadde en større tendens til å ha mangel også i slutten av svangerskapet. Begge B vitaminene var negativt korrelert med BMI. Deltakerne i Trondheim hadde også et generelt høyere nivå av folat enn i Stavanger. Frafallet fra studien var på 15% (n=131). Konklusjon Denne studien viste en generelt lav forekomst av folatmangel blant våre gravide deltakere, mens forekomsten av mangel på vitamin B12 er mer bekymringsverdig. Vitamin B12 mangel er assosiert med ugunstige helse- og perinatale utfall, som for barnet kan ha langvarige konsekvenser inn i voksenlivet. Derfor gir våre funn grunn til bekymring, og våre observasjoner trenger å bli belyst.
dc.description.abstractAbstract Introduction Deficiency of folate and vitamin B12 is suggested to affect millions of pregnant women worldwide. The vitamins are essential for embryogenesis, and hypovitaminosis B has been linked to various adverse pregnancy outcomes. In this study we have investigated the serum levels of folate and vitamin B12 in 2. and 3. trimester of pregnancy, and the association with preterm birth and low birth weight. Moreover, the association between these vitamins and BMI and physical activity was studied. Finally, we investigated whether there was a tendency for a general hypovitaminosis among our participants. Methods This is a secondary analysis of a two-armed, two-center randomized controlled trial which examined the impact of antenatal exercise on gestational diabetes as the primary outcome. The study included 855 healthy and well-educated women, 19-46 years of age from the two cities Trondheim (n=660) and Stavanger (n=195). The participants were randomized to a 12-week regular exercise program during pregnancy or to standard antenatal care. Clinical data and blood samples were collected in the second and third trimester. The participants answered a questionnaire, addressing sociodemographic and lifestyle factors. Results Mean serum folate level was 23.2 ± 7.8 nmol/L and 16.0 ± 6.5 nmol/L and mean vitamin B12 level 265 ± 91 pmol/L and 220 ± 70 pmol/L in the second and third trimester, respectively. Only two women had folate deficiency in the second and four and third trimester, whereas 16 (n=133) and 34% (n=249) displayed vitamin B12 deficiency in the second and third trimester. Women being vitamin B deficient in the second trimester, tended to remain deficient at the end of the pregnancy. Levels of both folate and vitamin B12 were negatively correlated to BMI. Participants in Trondheim had higher folate levels than in Stavanger. Loss to follow-up was 15% (n=131). Conclusion We observed a high prevalence of vitamin B12 deficiency in the third trimester, whereas the prevalence of folate deficiency was very low. Deficiency may be associated with adverse maternal and perinatal outcomes and can have a long term health consequences for the offspring. Therefore, our findings are of concern and these observations need to be elucidated.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titlePrevalence of folate and vitamin B12 deficiency during pregnancy among healthy, Norwegian women: association to pregnancy outcomes
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record