Show simple item record

dc.contributor.advisorSolum, Eirik Johansson
dc.contributor.authorHanssen, Karoline
dc.date.accessioned2021-09-28T18:29:00Z
dc.date.available2021-09-28T18:29:00Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77797744:16517435
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785475
dc.description.abstractNaturproduktet dysoxylactam A (1) ble isolert fra barken av Dysoxylum Hongkongense i 2019 og ble funnet til å være en potent inhibitor av P-gp i kreftceller. Målet for dette master prosjektet var å utvikle en ny tilnærming til total syntesen av dysoxylactam A (1) og gjøre fremgang i de syntetiske stegene. Planen for total syntesen av dysoxylactam A og syntesen av fragment 10, 67 and 72 er beskrevet in Skjema i. Syntesen er basert på de tre kommersielt tilgjengelige kirale utgangsstoffene (R)-Roche ester 24, primær alkohol 65 og N-Cbz-beskyttet L-Valine 31, i tillegg til cycloheptene 68. Scheme i Den syntetisk tilnærmingen til Dysoxylactam A (1), som viser de oppnådde reaksjonene og de gjenværende reaksjonene med stiplete piler. Til høyre vises syntesen av fragment 10, 67 og 72. Den tre-trinns syntesen av ketone 52 fra 24 var vellykket og 52 ble koblet til aldehyde 10 gjennom en anti-selektiv Paterson aldol reaksjon som ga aldol addukt 53. Den første planen for deoksygenere av keton funksjonaliteten var gjennom dannelse av det korresponderende dithiane og fjerning av svovel med Raney-Nickel. Denne tilnærmingen var ikke vellykket og ketonet ble istedenfor redusert til sekundær alkohol 55, etterfulgt av en Barton McCombie deoksygenering. Barton McCombie deoksygeneringen ga det ønskede produktet 57a i tillegg til dens regioismer 57b (isomer ratio 0.40). I en to-trinns sekvens med fjerning av benzyl gruppen og okidasjon ble aldehyde 59a og 59b dannet. Den viktige Carreria alkynyleringen ble testet med isomer 59b, men reaksjonen var ikke vellykket. Nye reaksjonsbestingelser må oppsøkes før alkynyleringen med det verdifulle aldehyde 59a blir testet.
dc.description.abstractThe natural product dysoxylactam A was isolated from the bark of Dysoxylum Hongkongense in 2019 and was found to be a potent in vitro inhibitor of P-gp in cancer cells. The aim of this master thesis was to find a new synthetic approach for the total synthesis of dysoxylactam A (1) and to make progress in the synthetic plan. The plan for the total synthesis of dysoxylactam A (1) and the synthesis of the fragment 10, 67 and 72 is shown in Scheme i. The synthesis was based on three commercially available chiral starting materials, the (R)-Roche ester 24, the primary alcohol 65 and the N-Cbz-protected L-Valine 31, in addition to cycloheptene 68. Scheme i The synthetic approach to Dysoxylactam A (1), showing the reactions obtained in this project and the remaining reaction with a dotted arrow. the synthesis of the fragment 10, 67 and 72 The ketone 52 was synthesized successfully in three steps from 24 and coupled to aldehyde 10 through the anti-selective Paterson aldol reaction to generate aldol adduct 53. The initial approach for the key deoxygenation of the ketone moiety was through formation of the corresponding dithiane accompanied by Raney-Nickel desulfurization. This approach was not successful and the ketone was reduced to the corresponding secondary alcohol 55 followed by Barton-McCombie deoxygenation. The Barton-McCombie deoxygenated gave desired product 57a and the its regioisomer 57b (isomer ratio 0.40). In a two-step sequence of benzyl removal and oxidation, the aldehyde 59a and 59b was obtained. With the isomer 59b the Carreira alkynylation was attempted but not successful and modification of the reaction conditions are required before the alkynylation of valuable 59a.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleSynthetic Studies Toward Dysoxylactam A
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record