Show simple item record

dc.contributor.advisorFlaten, Trond Peder
dc.contributor.authorBuset, Marte Gjerde
dc.date.accessioned2021-09-28T18:28:22Z
dc.date.available2021-09-28T18:28:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79526771:35267418
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785455
dc.description.abstractSelen er et essensielt sporstoff som mennesket trenger hver dag for å overleve og ikke lide av ulike mangelsykdommer. Den ideelle mengden selen ligger mellom 40 og 400 µg per dag. Selen finnes naturlig i jordskorpen og i ulike matvarer, slik at med en tradisjonell og variert kost skal det ikke være vanskelig å ligge innenfor den anbefalte mengden. Om selenmangel forekommer, kan også kosttilskudd som inneholder selen være et alternativ for å opprettholde nivået. Om mengden selen ligger under den anbefalte grensen over tid, kan det bli utviklet selenmangel. Dersom inntaket av selen overskrider den anbefalte grenser over tid, kan det også utvikle seg alvorlige sykdommer. Selen har en dokumentert positiv helseeffekt på to endemiske kinesiske sykdommer, Keshan sykdom og Kashin-Beck sykdom. Disse sykdommene utarter seg i selenfattige områder i Kina, og det er dokumentert at tilskudd av selen i kosten kan forebygge sykdommene. Fokuset i denne oppgaven er om selen kan ha en positiv helseeffekt på ulike folkesykdommer i vår del av verden. Det er i flere år også forsket på sammenhengen mellom selen og hjerte- og karsykdommer og kreft, og det finnes mange ulike studier som omfatter nettopp dette temaet. I lys av pandemien som foregår i verden, er det nå også startet forskning på om selen kan være med på å senke risikoen for å få COVID-19.
dc.description.abstractSelenium is an essential trace element that humans needs every day to survive and tonot suffer from various deficiency diseases. The ideal amount of selenium is between 40 and 400 µg per day. Selenium can be found naturally in the earth's crust and in various foods, so that with a traditional and varied diet, it should not be difficult to stay within the recommended amount. If selenium deficiency is prevalent, dietary supplements containing selenium may also be an option to maintain the levels. If the amount of selenium is below the recommended limit over time, a selenium deficiency may be developed. If the intake of selenium exceeds the recommended limits over time, serious diseases can also develop. Selenium has a documented positive health effect on two endemic Chinese diseases, Keshan disease and Kashin-Beck disease. These diseases degenerate in selenium-poor areas in China, and it has been documented that supplements of selenium can prevent the diseases. The main focus in this thesis is if selenium can have a positive health effect on various public diseases in our part of the world. The connection between selenium and cardiovascular disease and cancer has also been researched for several years, and there are many different studies that include this very topic. Due to the pandemic that is taking place in the world, research has now also been started on whether selenium can help to reduce the risk of getting COVID-19.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSelen og folkesykdommer
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record