Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEgholm, Elisabeth Jacobsen
dc.contributor.authorOttesen, Emilie Lileng
dc.date.accessioned2021-09-28T18:28:17Z
dc.date.available2021-09-28T18:28:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79526771:42714411
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785451
dc.description.abstractFor å besvare problemstillingen gitt i denne oppgaven, er det brukt litteratursøk til å finne ut hvordan enzymkatalyserte reaksjoner kan være et godt hjelpemiddel for fremtidens produksjon av rasemiske legemidler. Først blir dagens utfordringer med høyt blodtrykk beskrevet og hvordan beta-blokkere som er brukt som behandling. Deretter presenteres rasemiske syntesemetoder av beta-blokkerene atenolol og metoprolol. Det blir så vist syntesemetoder ved bruk av enzymkatalysator som gir stor enantioselektiviet, og det fokuseres på hvordan dette kan være nyttig for syntese av kirale legemidler. Videre fokuseres det på hvordan bruk enzymer som katalysator er hensiktsmessig fra et miljøvennlig ståsted. Ettersom rasemiske legemidler ofte gir bivrkninger, blir enzymkatalyse også diskutert fra et perspektiv som tar hensyn til foredelene pasienten opplever.
dc.description.abstractThe aim of this paper is to conduct a literature review to ecamine how enzyme catalytic reactions can be useful for the future production of racemic pharmaceuticals. First, today's challenges with hight blood pressure are described and how beta-blockers are used as a treatment. Then, the racemic methods of synthesis of atenolol and metoprolol are described. Subsequently, enzyme catalytic synthesis methods that give high enantioselecticity are presented, as well as how these are useful for chiral pharmaceuticals. The paper will also include a description of how the use of enzymes as a catalyst is beneficial from an environmental point of view. Since racemic pharmaseuticals often have unwanted side effects, enzyme catalysis will also be discussed from a perspective that considers the benefits patients may experience.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSyntese av atenolol og metoprolol med hensyn på miljø og pasient
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel