Show simple item record

dc.contributor.advisorAzim, Muhammad Mohsin
dc.contributor.authorStaupe, Trygve Lønning
dc.date.accessioned2021-09-28T18:28:16Z
dc.date.available2021-09-28T18:28:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79526771:34432323
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785450
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractKatalytisk hydrogenering av CO2 kan bidra til å senke det totale utslipp av CO2 og til produksjon av nyttige brensel som for eksempel bensin. Na-Fe3O4 kombinert med ZSM-5 og/eller SAPO-11 er katalysatorer kan brukes til å konvertere CO2 til bensin. Fokuset til denne studien er å identifisere faktorer relatert til ZSM-5, SAPO-11, hvordan katalysatoren er plassert i reaktoren og forholdet mellom H2/CO2 i fødegassen som kan påvirke produksjonen av bensin, dvs. hvordan dette påvirker konvertering av CO2 og produkt fordelingen. I studien ble det funnet at HZSM-5 og/eller SAPO-11 ikke påvirker konvertering av CO2 signifikant, men at de er viktige for å oppnå god selektivitet for C5 - C11 blandt alle hydrokarbon produkter og god isoparafin og aromat selektivitet blandt alle C5 - C11 produkter.
dc.description.abstractCatalytic hydrogenation of CO2 can help mitigate CO2 emissions and to produce useful fuels such as gasoline. Na-Fe3O4 combined with ZSM-5 and/or SAPO-11 can be used to directly convert CO2 to gasoline. This study aims to identify how factors related ZSM-5, SAPO-11, the integration manner of the catalysts and H2/CO2 ratio of the gas feed can affect the production of gasoline i.e. how they affect the CO2 conversion and a gasoline product distribution. It was found that HZSM-5 and/or SAPO-11 do not significantly affect conversion, but is important to achieve good selectivity for C5-C11 among hydrocarbons and good isoparaffin and aromatics selectivity among C5 - C11 hydrocarbons.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDirect conversion of CO2 to gasoline over Na-Fe3O4+ HZSM-5 and/or SAPO-11
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record