Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFlaten, Trond Peder
dc.contributor.authorSkovereng, Sivert
dc.date.accessioned2021-09-28T18:28:16Z
dc.date.available2021-09-28T18:28:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79526771:39756624
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785449
dc.description.abstractPFAS er en gruppe forurensende stoffer som kan bli sluppet ut i miljøet gjennom bruk i skivoks. PFAS kan potensielt bioakkumulere og kan også potensielt biomagnifisere. Det har blitt vist at disse stoffene kan ha negative innvirkninger på dyr og på mennesker. På grunn av dette vill stoffene bli forbudt fra skikonkurranser. Det er viktig å ha analytiske teknikker som kan oppdage potensielle utøvere som forsøker å unngå forbudet. Flere teknikker er foreslått. Det er fremdeles bruk for ytterligere testing for å kunne opprettholde forbudet.
dc.description.abstractPFAS are a group of pollutants that can be released into the environment from their use in ski waxes. PFAS can potentially bioaccumulate and can possibly also biomagnify. It has been shown that they can have adverse effects on animals and humans. Due to this, the use of these substances will be banned from skiing competitions. It is important to have analytical techniques that can detect potential competitors who attempt to avoid the ban. Multiple techniques have been proposed. There is still need for further testing to be able to enforce the ban.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleKJ2900 – PFAS release from ski wax and methods of determination for use in sports
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel