Show simple item record

dc.contributor.advisorFlaten, Trond Peder
dc.contributor.authorFriberg, Silje Engbakken
dc.date.accessioned2021-09-28T18:28:12Z
dc.date.available2021-09-28T18:28:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79526771:5393177
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785448
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractNår kvikksølv slippes ut i miljøet er det persistent, bioakkumulerende og giftig for både mennesker og dyr. Følgelig er utslippet av kvikksølv en pågående utfordring, som har gitt opphav til et mangfold av teknikker og metoder for å løse problemet. Metall-organiske rammeverk («metal-organic frameworks», MOFs) har vist seg å ha gode egenskaper for adsorpsjon av kvikksølv fra vann. Hensikten med denne oppgaven er derfor å gi en oversikt over ulike typer av metall-organiske rammeverk, og diskutere hvor godt dette materialet egner seg for å fjerne kvikksølv fra vann.
dc.description.abstractWhen mercury is released into the environment, it is persistent, bioaccumulative, and toxic for humans and animals. Thus, mercury emission is an ongoing challenge, which has given rise to a plethora of techniques and methods for solving this issue. Metal-organic frameworks (MOFs) have been shown to encompass good properties for mercury adsorption from water. This thesis aims to give an overview of different types of metal-organic frameworks, and discuss whether this material is suited for the removal of mercury from water.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAnvendelse av metall-organiske rammeverk for adsorpsjon av kvikksølv fra vann
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record