Show simple item record

dc.contributor.advisorHoff, Bård Helge
dc.contributor.authorLokøy, Renate
dc.date.accessioned2021-09-28T18:28:04Z
dc.date.available2021-09-28T18:28:04Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79526771:34830167
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785438
dc.description.abstractCdc2-like kinase 1 (CLK1) er en proteinkinase som er involvert i pre-mRNA spleising. Den er sammenkoblet med flere sykdommer. Derfor er inhibering av CLK1 er et svært aktuelt tema, da dette kan forhindre flere lidelser. Ved å gjøre et litteratursøk blir det forsøkt å svare på problemstillingen: "Er selektiv inhibering av CLK1 mulig, og hvis det er mulig, hvilken inhibitor er best for CLK1?" Dette blir gjort ved å først se på CLK1 sin funksjon i cellen, og ulike inhibitorer til CLK1. I diskusjonen blir teorien brukt for å svare på problemstillingen. For å finne ut hvor selektiv inhibitorene er blir IC50-verdiene for CLK1 og DYRK1A sammenlignet. Videre blir det konkludert med at selektiv inhibering av CLK1 ikke er et enkelt mål, hvor forbindelse 5 er den som så langt har best dokumentert effekt. Selektiv inhibering er vanskelig å få til siden CLK1 deler egenskaper med andre enzymer, som DYRK1A.
dc.description.abstractCdc2-like kinase 1 (CLK1) is a protein kinase invovled in pre-mRNA splicing. It is linked with several diseases. This is why inhibition of CLK1 is a very relevant topic given that it could prevent suffering. By using literary searches the thesis "Is selective inhibition of CLK1 possible, and if possible, which inhibitor is the best for CLK1" was answered. This is done by first explaining CLK1s function in the cell and the different inhibitors of CLK1. The research literature is then used in the discussion in order to give an answer to the thesis. The IC50 values og CLK1 and DYRK1A were compared to determine which inhibitor has the best selectivity for CLK1. Furthermore it is concluded that selective inhibition of CLK1 is not an easy target, where compound 5 is the one with the best documented effects so far. It is difficult to get selective inhibition og CLK1 as it shares alot of similiarities with other enzymes, such as DYRK1A.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEr fullstendig selektiv inhibering av CLK1 en mulighet?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record