Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGautun, Odd Reidar
dc.contributor.advisorAlmenningen, David Moe
dc.contributor.advisorHoff, Bård Helge
dc.contributor.advisorBuene, Audun Formo
dc.contributor.authorHognes, Are Joacim
dc.date.accessioned2021-09-28T18:25:17Z
dc.date.available2021-09-28T18:25:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:53859596:23857369
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785395
dc.descriptionFull text available on 2023-07-01
dc.description.abstract”Dye-sensitized solar cells” (DSSC) har siden de ble først omtalt i 1991 blitt utforsket som en metode for effektiv utvinning av energi fra sollys. Disse solcellene består av en nanoporøs halvleder, et fargestoff bundet til halvlederen og en elektrolytt som regenererer fargestoffet via en redoks-reaksjon. Tidligere arbeid i forskningsgruppen gjort av masterstudent Voll og PhD-kandidat Almenningen utforsket effekten av a variere π-broa i fargestoffet, noe som pavirker absorbsjonsområdet samt dets egenskap til å donere elektroner til det ledende bandet i halvlederen. Tre nye fenotiazin-fargestoffer til bruk i DSSC, AJH-1, AJH-2 og AJH-3, har blitt syntetisert. I disse fargestoffene var π-broa bygget opp av tre tiofen-ringer med varierende grad av sammenslåing, samt rekkefølgen på sammenslåingen. De syntetiserte fargestoffene vil bli sammenlignet med hverandre, samt fargestoffet DMA1-1, som tidligere har blitt syntetisert av PhD-kandidat Almenningen. π-broa i DMA1-1 består av tre tiofen- ringer uten noen grad av sammenslåing. AJH-1, AJH-2 og AJH-3 ble syntetisert med totale utbytter pa henholdsvis 12%, 8% og 3% over seks trinn. De syntetiserte fargestoffene ble karakterisert til bruk i DSSC. DMA1-1 ga den beste strømtettheten ved kortsluttning på 8,88 mA cm^(−2), mens AJH-2 ga den høyeste effektivitetsgraden pa 4,45% under sol-simulering med AM 1,5 G.
dc.description.abstractDye-sensitized solar cells (DSSC) have, since the first publication in 1991, been thoroughly explored as a way to efficently harvest the energy of the sun. These cells consist of a nanoporous semiconductor, a dye compound sensitized on the semiconductor and a redox-shuttle electrolyte. Previous work in the research group by master student Voll and PhD-candidate Almenningen synthesized a series of dyes which varied the π-spacer of the compound, which influence the region the dye absorbs light and its ability to inject electrons to the conducting band of the semiconductor upon excitation. Three novel phenothiazine dyes for DSSC, AJH-1, AJH-2 and AJH-3 have been synthesized. In these dyes, the π-spacer incorporated three thiophene rings which was varied in degree and order of annulation. These dyes will be compared to each other, as well as a dye previously synthesized by PhD-candidate Almenningen, DMA1-1, which incorporates three thiophene rings in the π-spacer with no degree of fusion. AJH-1, AJH-2 and AJH-3 were synthesized in total yields of 12%, 8% and 3%, respectively, for a six-step convergent synthesis. The synthesized dyes were characterized as sensitizers in DSSC. DMA1-1 displayed the highest short-circuit performance of 8.88 mA cm−2, while AJH-2 displayed the highest power-conversion efficiency of 4.45% under solar simulation at AM 1.5 G.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleSynthesis and Characterization of novel Phenothiazine Dyes for Dye-Sensitized Solar Cells
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel