Show simple item record

dc.contributor.advisorAbrahamsen, Morten Høye
dc.contributor.advisorMagin, Melanie
dc.contributor.authorMathisen, Stine
dc.date.accessioned2021-09-28T17:32:50Z
dc.date.available2021-09-28T17:32:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:56553943:34504082
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784522
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractTidligere forskning på kommunikasjon i bedrifter har hovedsakelig fokusert på intern og ekstern kommunikasjon hver for seg. Denne oppgaven undersøker om det finnes en forankring mellom intern og ekstern kommunikasjon i bedrifter, med fokus på miljøkommunikasjon. Som en del av oppgaven ble en rekke norske bedrifter intervjuet om deres oppfatning av, og forhold til, egen intern og ekstern miljøkommunikasjon. Funnene indikerer at selv om bedriftene er enige i at det eksisterer en forankring mellom intern og ekstern miljøkommunikasjon så er ikke alle like bevisste på valgene som blir tatt i forbindelse med denne kommunikasjonen. Masteroppgavens helhet har som hensikt å motivere til endring i bedrifters adferd slik at de er mer aktive rundt egen kommunikasjon, og å oppfordre til forståelse av nåværende kommunikasjon, og fremtidig mulig kommunikasjon.
dc.description.abstractPrevious research on communication in companies has mainly focused on internal and external communication separately. This thesis investigates whether there is a connection between internal and external communication in companies, with a focus on environmental communication. As part of the assignment, a number of Norwegian companies were interviewed about their perception of, and relationship with, their own internal and external environmental communication. The findings indicate that although the companies agree that there is an anchorage between internal and external environmental communication, not everyone is equally aware of the choices made in connection with this communication. The purpose of the Master's thesis is to motivate change in corporate behavior so that they are more active around their own communication, and to encourage understanding of current communication and future possible communication.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleSamspill i intern og ekstern miljøkommunikasjon
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record