Show simple item record

dc.contributor.advisorMidford, Paul
dc.contributor.authorEide, Even
dc.date.accessioned2021-09-28T17:32:41Z
dc.date.available2021-09-28T17:32:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:53627983:16568976
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784516
dc.description.abstractI denne masteroppgåva konkludera eg at ein veksande identitet i Hong Kong er basert på ei avvising av fastlandisering – forsøket på å integrere Hong Kong – og dette held protestane gåande i sin limboperiode. Forsøket på å fastlandisere Hong Kong har slått hardt tilbake og ført til framveksten av det motsatte av den originale intensjonen til regjeringa i Hong Kong og Beijing. Formålet var å fostre ein populasjon som ville samarbeide, føle stoltheit til sin kinesiske identitet og spele si rolle som ein del av Kina. Dei fekk i staden ein fiendtleg Hong Kong identitet med ungdomen i avantgarden, og denne identiteten er basert på å ikkje identifisere på å ikkje identifisere seg som kinesisk. Dette er eitt opprop frå eitt stort segment av populasjonen i Hong Kong etter å være distinkt frå fastlandet. Denne masteroppgåva viser at denne avvisinga har sine røter tilbake til perioden etter den britiske overleveringa av Hong Kong til fastlandet i 1997. Gjennom ein kvalitativ studie som tek i bruk prosessporing, testar denne masteroppgåva tre hypotesar. Desse innebera at den veksande identiteten i Hong Kong anten er basert på: ei avvising av fastlandisering, eitt ynskje for demokrati eller opposisjon til Kina sin økonomiske vekst.
dc.description.abstractMy conclusion in this thesis is that an emerging Hong Kong identity based on a rejection of Mainlandization – the efforts of integrating Hong Kong – is fueling the protests in its period of limbo. These efforts have massively backfired, giving birth to the opposite of what was intended by the Hong Kong and Beijing government: a population that would cooperate, feel prideful in their Chinese identity and play their role as a part of China. What they got instead was an increasingly hostile Hongkonger identity, spearheaded by the youth, predicated on not being identifying as Chinese. This is a call by large segments of Hong Kong’s population to be distinct from the Mainland. This thesis argues that this rejection has its roots back to the period after the British handover of Hong Kong to China in 1997. Through a qualitative study utilizing process tracing, this thesis traces three hypothesizes from 1997 and onwards, hypothesizing that the emergence of a Hongkonger identity might be either: a rejection of Mainlandization, a desire for democracy, or opposition to the economic rise of China.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleAvvisning av fastlandisering
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record