Show simple item record

dc.contributor.advisorIndra de Soysa
dc.contributor.authorNina M. Bjørge
dc.date.accessioned2021-09-28T17:31:00Z
dc.date.available2021-09-28T17:31:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:53627983:36853663
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784469
dc.description.abstractDenne studien undersøker forholdet mellom utenlandske direkte investeringer (UDI) og menneskerettigheter, i form av statelig vold. Det teoretiske grunnlaget brukt i studien er basert på den pågående debatten mellom liberale teoretikere, som argumenterer for positive effekter av UDI, mens avhengighets-teoretikere forholder seg negativt rettet. Ressurs-krise teoretikere argumenterer for at UDI sendt til ressurs-rike land bidrar til å berike despoter og støtter opprettholdelsen av deres regime. Denne studien har flere innovative vinklinger, og benytter både investeringsstrømmer og historiske investeringer som forklaringsvariabel. Den har også et betydelig metodologisk bidrag, i form av å benytte både random og fixed effects estimatorer. Et viktig funn fra studien er hvordan UDI virker å oppføre seg under ulike forhold. Utenlandske investeringsstrømmer er korrelert med mindre grad av menneskerettighetsbrudd når den er brukt isolert. Når samme variable er lagt til i et samspill med historiske verdier så fører dette til mer menneskerettighetsbrudd. UDI er undersøkt i samspill med demokrati og olje-rikdom, for å måle den betingende effekten. Investeringsstrømmer i demokratier er relatert til en økning av menneskerettighetsbrudd. Historiske investeringer i olje-rike land relateres til mindre menneskerettighetsbrudd, som indikerer positive innvirkning av å privatisere oljesektoren.
dc.description.abstractThis study investigates the relationship between foreign direct investments (FDI) and human rights, in terms of state-led physical violence. The theoretical grounds are based on the consistent debate between liberal scholars arguing for positive effects of FDI, while dependency scholars have a more pessimistic approach. Resource curse scholars argue that FDI into resource-abundant countries, enrich despots contributing to their survival. This study is innovational in regard to the application of new data from 2019, applying FDI flows and stocks as explanatory variables. It has significant methodological contributions to the field of study, since both random- and fixed-effects estimators are applied. An essential finding of this study is that FDI seems to behave differently under different conditions. FDI flows are correlated with fewer human rights violations when it is investigated isolated. The conditional effects of FDI flows and stocks identify an increase in human rights violations. Electoral democracy and oil-abundancy is also applied as conditional effects. FDI flows in electoral democracies are related to increased human rights violations related to the liberalizing effects of democracy, allowing dissent. FDI stocks in oil-abundant countries are related to fewer human rights violations, suggesting that privatization of the oil sector providing positive effects on the institutions.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleUDI og menneskerettigheter Fører utenlandske direkte investeringer til økt respekt for menneskerettigheter?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record