Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKvam, Lisbeth
dc.contributor.authorHammer, Eva Karina
dc.date.accessioned2021-09-25T16:45:58Z
dc.date.available2021-09-25T16:45:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81471222:20969778
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783483
dc.description.abstractSelv om det finnes omfattende forskning på terapeutisk relasjon mellom psykoterapeuter og mennesker med schizofreni, finnes det lite forskning med tanke på andre yrkesgrupper, mer spesifikt vernepleiere. Hensikten med denne litteraturstudien er å utforske hvordan tjenesteyter med hovedvekt på vernepleieren kan legge til rette for en terapeutisk relasjon for mennesker med schizofreni. Studien er organisert etter IMRoD og tar for seg fem eksisterende forskningsartikler og diskuterer disse ut ifra teori om relasjonsbygging, vernepleiefaget og utfordringer knytte til schizofrenidiagnosen. Resultatene fra forskningen viser at en vernepleier kan legge til rette for en terapeutisk relasjon for mennesker med schizofreni ved å se mennesket bak diagnosen, møte vedkommende med genuin interesse og omsorg og legge til rette for selvbestemmelse. Diskusjonsdelen viser at dette vil kreve en evne til å være bevisst og reflektere over egne følelsesmessige reaksjoner.
dc.description.abstractAlthough there is extensive research on the therapeutic relationship between psychotherapists and people with schizophrenia, there is little research with regard to other professions, such as healthcare providers (In norwegian: vernepleier). The aim of this study is to explore how the provider, with main emphasis on the profession of vernepleie can accommodate a therapeutic relationship for people suffering with schizophrenia. This study is organised according to the principals of IMRoD and addresses five research articles. Furthermore, this study discusses these articles based on knowledge of relationship building, the profession of vernepleie and challenges related to schizophrenia. The results show that a healthcare provider can accommodate a therapeutic relationship for people with schizophrenia by recognising the person behind the diagnoses, meeting the person with authentic interest and care and accommodate empowerment. This will require an awareness of and an ability to work with one’s own emotional reactions.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDen terapeutiske relasjonen mellom vernepleier og mennesker med schizofreni
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel