Show simple item record

dc.contributor.advisorReed, Nina Petersen
dc.contributor.authorMyhre, Rikke
dc.date.accessioned2021-09-25T16:45:44Z
dc.date.available2021-09-25T16:45:44Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81471222:34116909
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783474
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Antall mennesker som får demens stiger i takt med økende levealder, og store deler av pasientene på sykehjem i Norge har demens. Forskning viser at personer som bor på sykehjem og har demens har redusert livskvalitet. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse hvordan helsepersonell gjennom bruk av sansehage kan legge til rette for økt livskvalitet for sykehjemsbeboere med demens. Metode: Oppgaven benytter seg av metoden litteraturstudie, og tar for seg fem ulike vitenskapelige artikler, i tillegg til annen relevant litteratur. Resultat/konklusjon: Studien viser at bruk av sansehage øker livskvaliteten til mennesker med demens, og reduserer uro. Resultatene viser at det er ulike faktorer som utgjør en forskjell for hver enkelt beboer. Personsentrert tilnærming og kunnskap om og kjennskap til beboer er sentralt, sammen med tålmodighet, oppmerksomhet og nærhet fra personalet. Oppgavens nøkkelord: Demens, livskvalitet, sansehage Antall ord: 7577
dc.description.abstractBackground: The number of people with dementia increases with increasing life expectancy, and the majority of the patients in nursing homes in Norway is diagnosed with dementia. Research shows that people with dementia who live in nursing homes have a reduced quality of life. Purpose: The purpose of the study is to show how health care workers through the use of sensory gardens can increase quality of life for nursing home residents with dementia. Method: The method used as the approach is literature study. Result/conclusion: The study shows that the use of sensory garden increases the quality of life of people with dementia. The results show that there are different factors that make a difference for each individual resident. Person-centered care and knowledge of and familiarity with residents is central, along with patience, attention and closeness from the health care workers. Keywords of the thesis: Dementia, quality of life, sensory garden Number of words: 7577
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLivskvalitet og demens
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record