Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØstvik, Jørn
dc.contributor.authorOmland, Anne
dc.date.accessioned2021-09-25T16:45:37Z
dc.date.available2021-09-25T16:45:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81471222:20627893
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783471
dc.description.abstractDialektisk atferdsterapi (DBT) er en behandlingsform som har vist seg å ha god effekt hos personer med borderline personlighetsforstyrrelse. Det er sentralt i denne behandlingen med en god relasjon mellom pasient og terapeut. Personer med borderline personlighetsforstyrrelse har utfordringer knyttet til relasjoner med andre mennesker. Hensikten med studien var å få en dypere forståelse for hvilke egenskaper som er viktige hos terapeuter i DBT. Jeg ville også se på om vernepleierfaglig kompetanse er relevant i DBT, og se etter sammenhenger mellom de egenskapene som er sentrale. Metoden var litteraturstudie, og problemstillingen ble belyst ved hjelp av fem vitenskapelige artikler. Resultatene fra de fem artiklene viste tre gjengående temaer. Disse temaene var «Relasjon», «Balanse» og «Likeverdighet». Mest sentralt var evnen til å skape en god relasjon, som er essensielt for å kunne oppnå den dialektiske balansen. Evnen til å skape følelsen av likeverdighet vil bidra i relasjonsarbeidet. I tillegg var det viktig å være autentisk og bruke valideringsstrategier riktig. Studien min viste at vernepleierfaglig kompetanse er relevant i DBT, da det er mange sammenhenger mellom egenskapene som viser seg å være viktige hos terapeuter i DBT og kompetansen til en vernepleier. Nøkkelord: Dialektisk atferdsterapi, borderline personlighetsforstyrrelse, relasjon, relasjonskompetanse, vernepleierfaglig kompetanse, vernepleie
dc.description.abstractDialectical behavior therapy (DBT) is a form of treatment which have shown positive effect in people with borderline personality disorder. It is important to have a good relationship between the patient and the therapist in this treatment. People with borderline personality disorder have challenges associated with relationships with other people. The aim of this study was to get a deeper understanding of which qualities are most important for a DBT therapist to have. I also looked if disability nursing competence is relevant in DBT and looked for correlations between the key qualities. The method was a literature study, and my research question was answered based on five evidence-based articles. Results from the five articles showed three recurring themes which are “Relationship”, “Balance” and “Equality”. The main quality was to be able to create a good relationship with the patient, which is essential to achieve the dialectical balance. It is imperative to create a feeling of equality, that will contribute to the patient-therapist relationship. In addition, it is important to be authentic and be able to use validation strategies correctly. This study showed that disability nursing competence is relevant in DBT because there are several correlations between the qualities that is shown to be important for a DBT therapist and the competence of a disability nurse. Keywords: Dialectical behavior therapy, borderline personality disorder, relationship, relationship competency, disability nurse competence, disability nursing
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvilke egenskaper vektlegges hos terapeuter ved dialektisk atferdsterapi for pasienter med borderline personlighetsforstyrrelse, og hvordan kan vernepleierfaglig kompetanse være relevant i slik terapi?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel