Show simple item record

dc.contributor.advisorWitsø, Aud Elisabeth
dc.contributor.authorJohansen, Kari-Anne Fiskum
dc.date.accessioned2021-09-25T16:45:18Z
dc.date.available2021-09-25T16:45:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81471222:36698974
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783453
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractAnsatte i kommunale bofellesskap står ofte ovenfor ulike dilemmaer i møte med sine brukere. Hensikten med denne studien er å undersøke nærmere hva tjenesteyterne kan gjøre for å tilrettelegge for brukermedvirkning på individnivå for voksne personer med utviklingshemming som bor i bofellesskap. Oppgaven benytter litteraturstudie som metode. Det innebærer at den skal belyse en problemstilling ved å ta for seg fem ulike forskningsartikler/kapitler samt annen litteratur. Det kommer frem at det er mange faktorer som påvirker brukermedvirkningen. Utfra funn i denne studien vises det til at tjenesteyterne kan komme langt i tilretteleggingen for brukermedvirkning ved hjelp av økt bevissthet, etikkfokus og refleksjon. Resultatene viser også at relasjon og kommunikasjon er grunnleggende for brukermedvirkning. Maktfordeling kommer frem som en faktor som påvirker brukermedvirkningen i betydelig grad. Som tjenesteyter kan en bidra til å bemektige brukeren ved for eksempel å støtte deres ønsker og valg når det ikke er uforsvarlig.
dc.description.abstractEmployees in the municipality housing association has different dilemmas that they face in the meetings with the users. The purpose of this study is to investigate closer what the service providores can do to facilitate for user participation on the individual level for adults with developmental disability that lives in a shard accommodation. The method is a literature study. To enlightening the problem, five different research papers/ chapters has been used. During the research the revilements of multiple factors that affects the user participation. From the findings in this study, it reviles that the service provider can achieve more user participation with raised consciousness, ethics focus and reflection. The results also shows that relations and communication is fundamental element for user participation. The principle of power distribution add as a factor that affect user participation in considerable degree. As a service provider, you can achieve to empower the user with for instance support wishes and choices when it`s not indefensible.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBrukermedvirkning på individnivå i kommunale bofellesskap for personer med utviklingshemming
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record