Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWitsø, Aud Elisabeth
dc.contributor.authorSimonsen, Magne
dc.date.accessioned2021-09-25T16:45:13Z
dc.date.available2021-09-25T16:45:13Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81471222:36320468
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783448
dc.description.abstractBakgrunn: Vernepleieren møter pasienter i rehabilitering som er alvorlig deprimerte. Denne pasientgruppen er ofte ikke med i forskning om rehabilitering og finnes vanskelige å motivere. Fysisk aktivitet og trening kan være effektivt som behandling for psykiske lidelser generelt. Hensikt: Oppgaven aktualiserer tilrettelegging og tilnærming av trening som behandlingsform for personer med alvorlig depresjon. Metode: En litteraturstudie basert på fem forskningsartikler om fysisk trening som behandling. Systematisk litteratursøk er gjort med Oria og PUBMED. Resultat: Artiklene finner at utholdenhetstrening som behandling er effektivt for rehabilitering av alvorlig depresjon. Viktige hovedpoeng er at motivering og mestring kommer til uttrykk som viktige elementer i behandlingen. Konklusjon: Personer med alvorlig depresjonslidelse har behov for støtte og å bli sett for å oppnå bedring. Gjennom motivasjon og trening kan vernepleierens rolle påvirke til et bedre resultat i behandlingen av depresjon. Trening kan benyttes som behandling men også som forebyggende tiltak mot depresjon etter rehabilitering.
dc.description.abstractBackground: Social educators meet Major Depression Disorder (MDD) patients in rehabilitation. There is a lack of evidence for including this group of patients in studies of rehabilitation. Moreover this group of patients is more difficult to motivate for treatment. However physical exercise can be efficient as treatment approach to improve mental health in general. Purpose: This study actualize the facilitation and approach of exercise as a form of treatment for people with MDD. Method: A literature study based on five research articles with physical exercise as approach. Result: The five studies find that aerobic exercise as treatment is efficient in the rehabilitation of MDD. Important findings are motivation and mastery are expressed as important elements in the treatment. Conclusion: People with MDD need support and to be seen to achieve recovery. Through motivation and training, the social educator can contribute to a greater response in the treatment of depression. Exercise can be used as treatment but also as a preventive measure against depression after rehabilitation.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAlvorlig depresjonslidelse og trening som behandlingstilnærming
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel