Show simple item record

dc.contributor.advisorAlsaker, Sissel
dc.contributor.authorSolbakken, Therese
dc.date.accessioned2021-09-25T16:44:43Z
dc.date.available2021-09-25T16:44:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:67873421:34948478
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783431
dc.description.abstractSammendrag Introduksjon: Omsorg og pleie ovenfor personer med demens med utfordrende adferd, er en utfordring for helsepersonell. Og lite er kjent som utforsker helsepersonells erfaringer til utfordrende adferd. Hensikten: Formålet med denne studien er å utforske ansattes opplevelser og erfaringer med utfordrende adferd hos personer med demens, og på hvilken måte de mestrer denne type adferd. Kunnskapen og erfaringen som frembringes under studien håper jeg kan komme til nytte både for helsepersonell og for personen med demenssykdom. Hvordan kan vi ivareta verdigheten på best mulig måte hos personen med demens som utviser utfordrende adferd. Metode: Studien er kvalitativ. Det er anvendt digitale intervju av seks fagpersoner fra seks uavhengige institusjoner i Norge. Sykepleiere og helsefagarbeidere er rekruttert fra deres avdelingsledere ved institusjonene. Jeg har anvendt en fortolkende fenomenologisk analyse som tilnærming. Kvale og Brinchmanns beskrivelse av analysenivåer ble benyttet på intervjumaterialet. Resultater: Det framkom tre viktige hovedkategorier i studien: 1) En historie om vold; som gjelder de erfaringer, tanker og følelser ansatte har til utfordrende adferd 2) Vær raus, Tål hele meg; som gjelder å identifisere meningen bak og forstå utfordrende adferd 3) Å forbli rolig i Stormens øye; som omhandler intervensjoner og ressurser ansatte benytter, for å støtte personer med demens med utfordrende adferd. Konklusjon: Resultatene fra denne studien viser at helsepersonell er seg veldig bevisst personsentrerte verdier, og de forsøker å anvende personsentrerte strategier overfor beboere med utfordrende adferd. Men lite bemanning, mangel på tid, fagkompetanse og ressurser kan være barrierer for god omsorg og kvalitet på pleien.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan ansatte opplever utfordrende adferd hos personer med demenslidelser, og på hvilken måte man møter slik adferd
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record