Show simple item record

dc.contributor.advisorBerg, Geir Vegard
dc.contributor.authorMoen, Anne Marthe
dc.contributor.authorOlsen, Hannah Viktoria Tømte
dc.contributor.authorSandholt, Tonje
dc.contributor.authorSimenstad, Malin
dc.date.accessioned2021-09-24T19:54:03Z
dc.date.available2021-09-24T19:54:03Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77258684:81467948
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782435
dc.description.abstractBakgrunn: I 2019 ble det registrert 34 979 tilfeller av kreft i Norge. Kreftbehandling er assosiert med utfordringer knyttet til et tilstrekkelig ernæringsinntak med påfølgende økt risiko for underernæring. I møtet med disse pasientene får sykepleier utøvd d sin helsefremmende rolle i ernæringsarbeidet. Hensikt: Hensikten er å belyse viktigheten med et godt ernæringsarbeid hos kreftpasienter som behandles med cellegift. Fokuset legges på å fremme ernæring hos pasienter med kreft i mage- tarmkanalen. Metode: Metoden er en litteraturstudie med syv forskningsartikler. Litteratursøket ble utført i databasene Ovid Medline, PubMed og Cinahl. Benyttede søkeord er underernæring, sykepleie, kreft/svulster, ernæringsstatus, pasienter, appetitt, cellegift, medisinering, ernæringsintervensjon og kostholdsrådgivning. Resultat: Redusert ernæringsinntak er ofte noe som forekommer hos kreftpasienter. Dette kan skyldes spesielt bivirkningene kvalme og oppkast, diaré og obstipasjon, såre slimhinner og sterk tretthetsfølelse i forbindelse med cellegiftbehandling. Et tverrfaglig samarbeid er viktig for å ivareta den enkeltes behov. Sykepleier har en viktig rolle ved kartlegging av ernæringsstatus for tidlig identifisering av eventuell ernæringsmessig risiko. Ernæringsveiledning, ernæringsplan og kosttilskudd er sykepleietiltak som kan igangsettes for å fremme god ernæring. Sondeernæring eller intravenøs ernæring vil være siste igangsettende tiltak. Konklusjon: Sykepleier har en viktig rolle for å fremme god ernæring hos kreftpasienter. Kreft i mage-tarmkanalen og cellegiftbehandling kan oppleves forskjellig fra pasient til pasient. Det er viktig at sykepleier igangsetter individrettede tiltak. Berikelse av mat, næringsdrikke og eventuelt ønskekost er konkrete tiltak som sykepleier kan iverksette for å fremme ernæring.
dc.description.abstractBackground: In 2019 they reach 34 979 registered cases of cancer in Norway. The cancer treatment is often associated with challenges related to nutritional intake. This can also be a consequent increased risk of malnutrition. As a nurse, they get to help and use their knowledge and role in the nutrition therapy. Aim: The purpose is to explore the importance of good nutrition for patients that goes through chemotherapy. The focus is the promoting nutrition for patients with gastrointestinal cancer. Methode: The methode is a literature review including seven research articles. The search was completed in these databases: Ovid Medline, PubMed and Cinahl. Used keywords are malnutrition, nursing, cancer, neoplasms, nutritional status, patients, appetite, chemotherapy, drug therapy, nutritional intervention and dietary counseling. Results: Reduced nutrition intake is often well known and occurs in cancer patients. Often side effects of reduced nutrition are nausea and diarrhea, vomiting, constipation, sore mucous membranes and a strong feeling of tiredness in connections with chemotherapy. Interprofessional relations are important for the well being and to take care of patients and individual needs. The nurse has an important role to early identify any nutritional risk. Conclusion: Nurses has an important role when it comes to promoting good nutrition to cancer patients. Gastrointestinal cancer and chemotherapy can be experienced differently from each patient, therefore it´s important that nurses starts with individual adjusted interventions. Food supplementation, oral nutritional support and adjusted diet are approaches that nurses can implement to promote nutrition.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan sykepleier fremme god ernæring til kreftpasienter som behandles med cellegift på sykehus?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record