Show simple item record

dc.contributor.advisorNordang, Kirsten
dc.contributor.authorSnekkerhaugen, Stine Rønningen
dc.contributor.authorBerg, Hanne Odden
dc.date.accessioned2021-09-24T19:53:11Z
dc.date.available2021-09-24T19:53:11Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77258684:81467855
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782408
dc.description.abstractBakgrunn: Mange ønsker å dø i eget hjem, og kommunehelsetjenesten plikter å legge til rette for dette. Likevel var det kun 12,6% av dødsfallene i 2019 som skjedde i privat hjem. Til tross for god hjelp fra hjemmesykepleien og andre faggrupper, er det en betydelig belastning å være pårørende ved hjemmedød. Hensikt: Hensikten med studien er å finne ut hvordan sykepleieren kan bidra til å styrke pårørende slik at de mestrer utfordringene rundt hjemmedød. Metode: Dette er en litteraturstudie som er basert på tidligere forskning. Det er foretatt strukturerte søk i anerkjente medisinske databaser. Resultat: Resultatene viser at tre temaer er sentrale: god planlegging og samarbeid, sykepleietilgjengelighet og kompetanse samt palliativt team og smertelindring. Konklusjon: For en vellykket hjemmedød, er planlegging og avklaring av forventninger essensielt. Pårørende er avhengige av at det er et velfungerende team rundt pasienten. Det er mye trygghet i å vite at hjelp kan tilkalles døgnet rundt, og at hjelpen kommer raskt. Pårørende trenger avlastning til å ivareta eget behov for søvn, hvile og ernæring, samt å opprettholde egne interesser.
dc.description.abstractBackground: Many want to die in their own homes, and community health services are obligated to facilitate this. Yet it was only 12,6% of the deaths in 2019 which happened in a private home. Despite good help from home nursing and other professional groups, it is a significant burden to be a relative in the event of home death. Intention: The purpose of this study is to explore how nurses can contribute to strengthening relatives so that they master the challenges of dying at home. Method: This study is based on existing research. The articles were found by doing structured searches in medical scientific databases. Outcome: The results show that three themes are central: good planning and collaboration, nursing availability and expertise as well as palliative care and pain relief. Conclusion: For a successful home death, planning and clarifying expectations is essential. Relatives depend on a well- functioning team around the patient. Knowing that help can be called around the clock, and the help comes quickly is important. Relatives need relief to take care of their own need for sleep, rest and nutrition, as well as to maintain their own interests.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titlePå hvilken måte kan sykepleieren bidra til å styrke pårørende slik at de mestrer utfordringene rundt hjemmedød?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record