Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWoods, Ruth
dc.contributor.advisorRyghaug, Marianne
dc.contributor.authorHaugen, Mia Malene Aspaas
dc.date.accessioned2021-09-24T18:31:35Z
dc.date.available2021-09-24T18:31:35Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:78640011:49726911
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781846
dc.description.abstractFor kunnskapsarbeidere har informasjons- og kommunikasjonsteknologier (IKT) lenge vært en del av arbeidshverdagen, men under covid-19 pandemien har den digitale kommunikasjonen blitt viktigere enn noen gang. Pandemien har ført til ustrakt bruk av hjemmekontor hvor særlig digitale møteplattformer som Microsoft Teams, Zoom og Skype har fått en sentral rolle. Denne oppgaven undersøker kunnskapsarbeideres bruk av digitale møteplattformer på hjemmekontoret under covid-19 pandemien. STS-teori blir benyttet for å se nærmere på hvordan digitale møteplattformer domestiseres, og hvilken betydning teknologien har fått på hjemmekontoret. Teorien blir brukt for å undersøke hvordan nye praksiser, kunnskap og holdninger formes i møte mellom teknologien og brukerne. Oppgaven belyser også hvordan digitale møteplattformer er med på å forme de fysiske rammene rundt arbeidsplassen i hjemmet. Det empiriske materialet består av en kvantitativ spørreundersøkelse om hverdagen på hjemmekontoret, og kvalitative intervju med åtte kunnskapsarbeidere som er ansatt ved NTNU eller SINTEF. Datamaterialet er samlet inn over en periode på syv måneder. Spørreundersøkelsen ble besvart etter to-tre måneder på hjemmekontor og er bakgrunnen for intervjuene som ble gjennomført seks måneder senere. Det er det kvalitative materialet som blir analysert i et domestiseringsperspektiv. Digitale møteplattformer var ikke en ny teknologi for kunnskapsarbeidere, men under pandemien har de ulike applikasjonen erstattet fysiske møter og mye av kommunikasjonen med kolleger. Oppgaven viser at det har vært viktig å utvikle felles normer for digital samhandling ved bruk av videomøter for at kommunikasjonen skal fungere. Det er tydelig at hvilken stilling og arbeidsoppgaver man har påvirker hvor mye digitale møteplattformer blir brukt, men for størsteparten har hjemmekontor betydd økt møtefrekvens fordi kommunikasjonen foregår i det som oppleves som møteform. På hjemmekontoret har praksiser rundt bruk og ikke-bruk av teknologien blitt formet ulikt blant kunnskapsarbeiderne. Felles er at bruken tilpasses egne rutiner og arbeidsoppgaver, men også omgivelsene i hjemmet og andre som kan jobbe eller oppholde seg der samtidig.
dc.description.abstractDuring the covid-19 pandemic, there has been a significant increase in the use of digital communication. For knowledge workers who often rely on close communication, digital platforms like Microsoft Teams, Zoom, and Skype have gained an important role while working from home. Through domestication theory, an approach within Science and Technology Studies (STS), this paper explores how knowledge workers domesticate virtual meeting platforms while working from home during the pandemic. The process of domestication is used to study how new practices, knowledge, and meaning attached to the use of this technology are shaped and produced. The paper also looks at how virtual meeting platforms play a role in shaping the physical workplace at home. The empirical data consists of a quantitative survey and eight interviews with knowledge workers employed at SINTEF and NTNU. The data is collected over a seven-month period, where the survey serves as a background to further explore the topic through interviews which is the data analyzed through the processes of domestication. Virtual meeting platforms were not new to use for knowledge workers, but during the pandemic, the different platforms have replaced a lot of meetings and communication with colleagues. This paper shows that it is important to develop common norms for use and communication during video meetings. This is important to how well the communication is perceived. What kind of work task and position you hold influence how much and how often the platforms are used, but for most, working from home has caused an increase in meeting frequency. This is because most communication now takes part in what is perceived as a meeting instead of regular conversations that take place in a physical environment. While working from home, the different knowledge workers have created different practices revolving around use and non-use. The use of virtual meeting platforms is adapted to the home environment, their routines, and work tasks.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDomestisering av digitale møteplattformer på arbeidsplassen i hjemmet: En STS-studie om bruk av digitale møteplattformer på hjemmekontoret under covid-19 pandemien.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel