Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLajunen, Timo Juhani
dc.contributor.authorSørensen, Marcus
dc.date.accessioned2021-09-13T16:20:32Z
dc.date.available2021-09-13T16:20:32Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79695535:24448856
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776120
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractKunnskap om hvilke emosjoner som fører til optimal prestasjon blant profesjonelle fotballspillere, kan trolig spille en viktig faktor for å oppnå gode resultater i et konkurransemiljø. Hensikten med denne kvantitative studien er å øke kunnskapen om hvordan emosjoner og forventninger til egen og lagets prestasjon påvirker prestasjonen i fotball. Studiens datainnsamling baserer seg på et utvalg av 33 kvinnelige elitespillere fra to ulike fotballag som spilte mot hverandre. Spillerne besvarte et spørreskjema før fotballkampen, og et spørreskjema etter kampen. Resultatene viste signifikante forskjeller mellom individene på taperlaget og vinnerlaget i individuelle emosjoner og forventninger, både før og under kamp. Disse har blitt klassifisert som negative, positive, funksjonelle og dysfunksjonelle emosjoner. Før kamp, opplevde vinnerlaget en signifikant høyere skår i forventning lagprestasjon og ved emosjonen energisk. Under kamp, opplevde vinnerlaget en signifikant høyere skår i opplevelse egenprestasjon og ved emosjonen fornøyd. Resultatene viste også signifikante forskjeller fra før kamp til under kamp i emosjonene modig, oppgitt, sint og irritert hos vinnerlaget. Mens taperlaget opplevde signifikante forskjeller fra før kamp til under kamp i emosjonene glad, fornøyd, oppgitt, sint, irritert og ulykkelig. Videre undersøkte man hovedeffekten av to uavhengige variabler, tap-vinn, og antall år på toppnivå, samt deres interaksjonseffekt på den avhengige variabelen emosjoner. Resultatet viste en signifikant interaksjonseffekt på emosjonene modig og presset. Til slutt viste resultatet en signifikant effekt på bare den ene uavhengige variabelen, tap-vinn, på opplevde emosjoner. Studiens funn indikerer at positive og negative funksjonelle emosjoner, samt forventninger har betydning for elitespilleres prestasjonsnivå. Avslutningsvis vil teoretiske og praktiske implikasjoner samt områder for fremtidig forskning, bli diskutert.
dc.description.abstractKnowledge of which emotions that facilitate optimal performance among professional football players will probably play an important role in achieving good results in a competitive environment. The purpose of this quantitative study is to increase the knowledge on how emotions can affect performance in football. This is done by examining the impact emotions have on performance, and whether expectations own performance and expectation team performance are related to perceived emotions on the performance. The study`s data collection is based on a sample of 33 female elite players from two different teams that played against each other. The players answered a questionnaire before the football match and a questionnaire after the match. The results showed a significant difference between the individuals on the losing and winning team in individual’s emotions both before and during the match, and has been classified as negative, positive, functional and dysfunctional emotion. The losing team experienced a significant increase in negative dysfunctional emotions from before to during the match. While the winning team experienced a significant increase in positive and negative functional emotions from before to during the match. Furthermore, I examined the main effect of two independent variables loss-win and number of years at top level, as well as their interaction effect on the dependent variable on perceived emotions. The result showed a significant interaction effect on perceived emotions. Finally, the result showed a significant effect on only one of the independent variables, loss-win, on perceived emotion. The study`s findings indicate that positive and negative functional emotions are important for elite players performance, and that this effect occurs through expectations and perceived self-efficacy. Finally, theoretical and practical implications as well as areas for future research will be discussed.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleOptimal prestasjon - effekten av emosjoner og forventninger. En kvantitativ studie av hvordan emosjoner og forventninger påvirker prestasjonen til kvinnelige elitespillere i fotball
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel