Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHollup, Stig Arvid
dc.contributor.authorEide, Jasmin Stølevik
dc.date.accessioned2021-09-13T16:19:24Z
dc.date.available2021-09-13T16:19:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:64949772:9613669
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776078
dc.description.abstractBakgrunn: En av de hyppigste årsakene til at man oppsøker helsehjelp er smerte. Fibromyalgia er en kronisk smertelidelse preget av konstante og diffuse smerter, utmattelse og kognitive vansker (fibrotåke), noe som affiserer livskvaliteten til svært mange mennesker. Per i dag finnes det ingen adekvat forklaring på hvorfor noen individer får fibromyalgia. Dette skaper ringvirkninger gjennom lite tilstrekkelig diagnostiske verktøy, mangelfull behandling og mye usikkerhet for pasienten. Litteraturen peker mot forklaringsmodeller som omfavner en sensitivering i sentralnervesystemet og unormal hjerneaktivitet i kortikale områder knyttet til «the Dynamic Pain Connectome (DPC)» og default-modus-nettverket. Mål: Hensikten med denne studien er todelt. Den første delen (1) har som mål å undersøke hvordan hjernens temporale dynamikk skiller seg mellom mennesker med fibromyalgi og en kontrollgruppe, og hvorvidt disse avvikene kan knyttes til DPC. Videre er prosjektets andre mål (2) å granske effekten av infra-low frekvens nevrofeedback-trening (ILF-NFT) på symptomer assosiert med fibromyalgi. Metode: Pasienter som har fått påvist fibromyalgi mottok ILF-NFT, og det ble gjennomført. undersøkelser (EEG-opptak) og selvrapporterte symptomer (spørreskjema) før og etter behandling. Hjerneaktivitet ble målt via en 19-kanals EEG, og frekvensanalyse ble utført av EEG aktivitet ble i theta, alpha og beta frekvens, lokalisert i frontale, sentrale og temporale of parietale områder. Resultater: En Wilcoxon Signed-Rank Test indikerte at symptomer assosisert med fibromyalgia hadde en signifikant reduksjon etter å ha mottatt ILF-NFT. Dette tyder på at treningen påvirket kortikalt aktivitetsmønster som bidrar til symptomer som smerte, fibrotåke og utmattelse. Flere av deltakerne hadde avvik i nøkkelområder knyttet til DPC. Begrensninger ved studien diskuteres.
dc.description.abstractBackground: One of the main motives for why individuals seek medical attention is pain. Fibromyalgia (FM) is a condition characterized by chronic pain, fatigue, and cognitive complaints, which severely disrupts an individual’s quality of life. Medical providers and researchers have not been able to find a There is no cohesive theory of why some individuals have fibromyalgia. Consequently, there is a lack of adequate diagnostic tools, unsatisfactory treatment, and uncertainty amongst patients. Previous studies have found fibromyalgia patients to display significant alterations in central mechanisms, functional connectivity in the resting-state networks and cortical areas identified as the Dynamic Pain Connectome (DPC). Aims: This study consists of two parts. It aims to (1) identify whether individuals suffering with fibromyalgia significantly differ in the temporal dynamics of the brain, and if this is related to cortical areas involved in the DPC. The second part wishes to (2) investigate the clinical benefits of infra-low frequency neurofeedback treatment (ILF-NFT) on fibromyalgia symptoms. Method: FM patients received ILF-NFT, which included pre- and post-treatment clinical measures with a 19-channel EEG recording and self-reports of symptom severity. Power spectra analysis was conducted to look for deviations in the theta, alpha and beta frequency, derived from frontal, central, temporal, and parietal electrodes. Results: A Wilcoxon Signed-Rank Test found significant decreases in symptoms following ILF-NFT, indicating that the treatment targets cortical activity associated with pain, fatigue, and cognitive complaints. Several of the participants had deviations which were source localized in key DPC-nodes. The limitations of this study are further discussed.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleThe effects of infra-low frequency neurofeedback on fibromyalgia symptoms
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel