Show simple item record

dc.contributor.advisorKennair, Leif Edward Ottesen
dc.contributor.authorJensen, Gunnar
dc.date.accessioned2021-09-13T16:19:06Z
dc.date.available2021-09-13T16:19:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55450544:5708020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776070
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractTrivers (1974) forelder-avkom konflikt teori (FAK) postulerer at inklusiv fitness konflikter kan manifesteres imellom foreldre og barn, og at foreldrene oftest vinner disse konfliktene. Historiske eksempler på mulige utfordringer for barn under private justissystemer, spedbarnsdrap, barneofringer, og arrangerte barneekteskap kan om forstått samlet kanskje antyde en hypotetisk generell svak posisjon for barn. Om disse eksemplene kan bli forstått som ulike manifestasjoner av FAK, så er det kanskje logisk basert på evolusjonsteori å konkludere at Trivers (1974) FAK kan predikere og forklare den evolusjonære logikken for en hypotetisk svak posisjon for barn både innenfor familier og samfunn igjennom historien. Svakheten til FAK er kanskje at den ikke med enkelhet kan anvendes for å forstå den evolusjonære opprinnelsen til inklusiv fitness konflikter imellom andre voksne og barn. Likevel, om man hypotetisk antar at den nevrokognitive strukturen som fasiliterer Trivers (1974) FAK også kan ha blitt generalisert og dermed også anvendt som en mal eller oppskrift for andre typer av inklusiv fitness konflikter, da kan kanskje FAK anvendes bredere. Et hypotetisk løsningsforslag som blir foreslått er en utvidet foreldre-avkom konflikt (UFAK). Dette ved å utvide Trivers (1974) FAK til å også inkludere mulige tilfeller av inklusiv fitness konflikter imellom andre voksne og barn, samt også imellom “forelder” systemer og “avkom” systemer. Systemene i en inklusiv fitness konflikt kan for eksempel være en utvidet familie i konflikt med en kjernefamilie. Denne tesen konkluderer at kombinasjonen av Trivers (1974) FAK og UFAK kanskje kan forklare den evolusjonære opprinnelsen til flere typer av inklusiv fitness konflikter.
dc.description.abstractTrivers (1974) parent-offspring conflict theory (POC) postulates that an inclusive fitness conflict sometimes manifests between parents and their children, and that parents most often win the conflict. Historical examples of potential challenges for children under private justice systems, the crimes of infanticides, child sacrifices to deities, and arranged child marriages could when seen in concert, be understood as support for a hypothetical weak position for children. Further, if those examples could be understood as different manifestations of Trivers (1974) POC, it is perhaps logical based on evolutionary theory to conclude that POC could predict and explain the evolutionary logic for a hypothetical weak position for children within families and societies throughout human history. However, when inclusive fitness conflicts emerged between nonparent adults and children, then perhaps Trivers (1974) POC may not directly be applied to understand the evolutionary origin for these conflicts. Nevertheless, if the neurocognitive structures which facilitate Trivers (1974) POC also could have been generalized and hence served as blueprints for other inclusive fitness conflicts, then POC may be applied more broadly to other circumstances and situations as well. A hypothetical solution is suggested by extending Trivers (1974) original POC to an extended parent-offspring conflict (EPOC). By extending the POC to also include occasions of inclusive fitness conflict between nonparent adults and children, and between “parent” systems and “offspring” systems. This thesis concludes that Trivers (1974) POC when seen in concert with a hypothetical EPOC might explain the evolutionary origin of a broader set of inclusive fitness conflicts.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleHow Can Trivers (1974) Parent-Offspring Conflict Theory Perhaps Both Predict and Explain the Evolutionary Logic for a Hypothetical Weak Position for Children Both Within Families and Within Societies Throughout Human History?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record