Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRasmussen, Martin.
dc.contributor.authorIversen, Kristian Arne.
dc.date.accessioned2021-09-13T16:18:31Z
dc.date.available2021-09-13T16:18:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55449360:9997432
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776049
dc.description.abstractKonsulenter er en av de raskest voksende yrkesgruppene i Norge. Til tross for dette, vet vi lite om arbeidsmiljøet de opplever. Formålet med denne oppgaven har vært å utforske hvordan prosjektansatte konsulenter forplikter seg til og bedriver medarbeiderborgerskap hos kundene de leverer tjenester til. Oppgaven er basert på seks intervju med norske konsulenter som tilbringer store deler av arbeidstiden sin i andre bedrifter enn den de er ansatt i, og analyserer disse ved å bruke en form for tematisk innholdsanalyse kalt Applied Thematic Analysis. Dette resulterte i fem tema: Forpliktning, Ekstrarolleatferd, Tilknytning, Forskjellsbehandling og Mersalg. Sammen bidrar disse temaene til å fortelle om prosjektansatte konsulenters forpliktelse of medarbeiderborgerskap. Teorier som er brukt til å utforme studien og diskutere resultatene er tre-komponentsmodellen for forpliktelse til organisasjon, rolleteori for medarbeiderborgerskap og fem-dimensjonell medarbeiderborgerskapsteori. Konsulentene i oppgaven viste seg som mer forpliktet og mere villig til å bedrive medarbeiderborgerskap enn forventet. I utvalget var det også konsulenter som var mer forpliktet til kunden enn konsulenthuset sitt, og et flertall av de bedrev mere medarbeiderborgerskap hos kunden enn i konsulenthuset. Resultatenes teoretiske implikasjoner og bidrag til fremtidig forskning blir diskutert.
dc.description.abstractConsultants are one of the fastest growing groups of workers in the Norwegian workforce. Despite this, we know little about the work environment they experience. The purpose of this thesis has been to explore how project-based consultants commit themselves to, and perform organisational citizenship behaviours within the organisations they supply services to. The thesis is based upon six interviews with norwegian consultants that spend a significant part of their work hours in other organisations than the one they are employed to, and analyses these by using a form of thematic analysis called Applied Thematic Analysis. This resulted in five major themes: Commitment, Extrarole Behaviour, Attachment, Differential treatment, and Additional Sales. Together, these themes tell us about project-based consultants’ commitment and organisational citizenship behaviour. The theories used to create the research, and discuss its findings are the three-component model of commitment, role theory for organisational citizenship behaviour and the five-dimensional theory of organisational citizenship. The consultants in this thesis revealed themselves as more committed to, and more willing to commit citizenship behaviours than expected. Within the participants, there were consultants who were more committed to their customer-organisation, compared to their employer, and a majority of the participants committed more citizenship behaviours in the customer-organisation, compared to their employer. Theoretical implications and contributions to future research are discussed.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleHvor Hører Jeg Hjemme? En kvalitativ studie av forpliktning og medarbeiderborgerskap hos prosjektansatte konsulenter.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel