Show simple item record

dc.contributor.advisorLajunen, Timo
dc.contributor.authorAamodt, Lene Ziyang
dc.date.accessioned2021-09-13T16:17:59Z
dc.date.available2021-09-13T16:17:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55448216:37230927
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776032
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker hvordan holdninger til flyktninger i Norge påvirkes av intergruppekontakt. En nettbasert spørreundersøkelse ble gjennomført med et utvalg på n = 304 ikke-flyktninger. Intergruppekontakt ble målt ved Islam og Hewstone (1993) sin skala som måler frekvens av intergruppekontakt (“contact quantity”), og Barlow og kollegaer (2012) sin skala som måler opplevelsen av kontakten som positiv eller negativ (“valenced contact”). Holdninger til flyktninger ble målt ved Andersons (2018) skala, kalt “Prejudice against asylum seekers scale” (PAAS), og spørsmål brukt i nasjonale spørreundersøkelser gjennomført av Ipsos og Statistisk sentralbyrå (SSB). De statistiske analysene utført i denne studien støtter akkumulert forskning vedrørende intergruppekontakt teori. Korrelasjonsanalysene viste at jo hyppigere kontakt deltakerne hadde med flyktninger, jo mer positive holdninger hadde de. De multiple regresjonsanalysene predikerte at deltakere som hadde positive erfaringer med flyktninger, også hadde mer positive holdninger til dem - sammenlignet med deltakere som hadde negative erfaringer. Studiet undersøkte også utbredelsen av fordomsfulle holdninger til flyktninger. I gjennomsnitt rapporterte deltakerne en overvekt av positive holdninger. I tillegg undersøkte studien hvordan holdninger til flyktninger påvirkes av verdier. I samsvar med Schwartz sin teori om menneskelige verdier, viste studien at “self-transcendence” og “conservation” predikterte holdninger til flyktninger. Funn og implikasjoner diskuteres.
dc.description.abstractThis master thesis examines the role of intergroup contact on attitudes towards refugees in Norway. An online cross-sectional survey was conducted with a sample of n = 304 non-refugees. Intergroup contact was measured by Islam and Hewstone’s (1993) contact quantity scale and Barlow and colleagues’ (2012) valenced contact scale. Attitudes towards refugees were measured by Anderson’s (2018) prejudice against asylum seekers scale (PAAS) and items used in Norwegian national surveys, by Ipsos and Statistics Norway (SSB). The statistical analyses conducted in the present study supports accumulated research on intergroup contact theory. The correlation analyses demonstrated that more frequent contact with refugees correlated with less prejudiced attitudes towards refugees. The regression analyses predicted that participants reporting positive experiences with refugees also reported more positive attitudes towards them, compared to participants reporting negative experiences. The survey study also investigated the prevalence of prejudiced attitudes towards refugees and the influence of values. Based on mean scores, the participants reported an overweight of positive attitudes. Consistent with existing research on Schwartz’ value theory, self-transcendence and conservation predicted attitudes towards refugees. Findings and implications are discussed. 
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleIntergroup contact and attitudes towards refugees in Norway: A survey study
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record