Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAfset, Jan Egil
dc.contributor.advisorLyng, Randi Valsø
dc.contributor.authorJavnes, Sveinung
dc.date.accessioned2021-09-13T16:15:01Z
dc.date.available2021-09-13T16:15:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:60686860:16521709
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775908
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDe sist ti-årene har det skjedd en klar økning i forekomsten av invasive infeksjoner med gruppe B streptokker (GBS) i Norge og mange andre land. Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved St. Olavs hospital er nasjonalt referansefunksjon for GBS i Norge. Laboratoriet mottar GBS-isolater for typing fra de fleste pasienter med alvorlig infeksjon i Norge. Før 2006 ble typing gjort med inhouse utviklede antistoffer og immunfluorescens- (IF) mikroskopi. Fra 2006 skiftet en til multiplex-PCR basert typing, som tillot inklusjon av flere polysakkaridkapsel- (CPS) og overflateproteintyper. Målsetningen med dette prosjektet var å undersøke forekomsten av ulike CPS-typer og utvalgte overflateprotein-kodende gener i GBS. Det skulle også undersøkes om det har vært noen endring i forekomsten av disse gjennom perioden. Bakteriestammer var hentet fra invasive infeksjoner hos voksne i Norge fra 1996 til 2019. I tillegg ønsket vi å sammenligne resultatene fra fenotypisk typing brukt i årene 1996-2005 med genotyping. Av 2945 bakteriestammer fra 1996-2019 var serotype V vanligst (24,9%) etterfulgt av serotype III (19,3%) og serotype Ia (16,4%). De vanligste overflateproteinene var Alp1 (26,8%) etterfulgt av alp2/3 (24,5%), Rib(23,6%), Cα (23,4%) og Cβ (19,3%). Vanligste kombinasjon av serotype og overflateprotein var CPS type V,alp2/3 (18,9%). Det var en signifikant endring i distribusjon av både CPS-typer og overflateproteiner, og kombinasjoner av disse fra perioden 1996-2007 til perioden 2008-2019. Det var overensstemmelse mellom resultatene fra IF-mikroskopi og PCR-basert CPS-typing for 81,1% av analyserte bakteriestammer. Det var overensstemmelse mellom resultatene fra IF-mikroskopi og PCR-basert bestemmelse av overflateproteinene Cα og Rib for 24,0% analyserte stammer.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleStreptococcus agalactiae - systemisk infeksjon hos voksne: karakterisering av polysakkaridkapsel og utvalgte overflateproteiner
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel