Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSandbakk, Øyvind
dc.contributor.authorKristiansen, Guro Røed
dc.date.accessioned2021-09-13T16:15:00Z
dc.date.available2021-09-13T16:15:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:60686860:14425711
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775906
dc.description.abstractBakgrunn Den aktuelle studien undersøkte treningsrutiner gjennom menstruasjonssyklusen (MS) for kvinnelige langrennsløpere. Det primære målet var å undersøke om selvvalgt treningsbelastning og mengden høy intensitetstrening var ulik mellom de forskjellige fasene i MS blant kvinnelige junior langrennsløpere. Metode Tretten 17-19 år gamle kvinnelige skiløpere deltok i studien. Inklusjonskriterier var regelmessig menstruasjon og loggføring av treningsdata i åtte påfølgende uker. Eksklusjonskriterier var bruk av hormonell prevensjon. Data ble samlet inn gjennom et menstruasjonsskjema og treningsdagbok. Blødningsdager ble bruk til å definere de ulike fasene i MS. Daglig trening ble loggført via Olympiatoppens treningsdagbok og inkluderte selv-rapportert total treningstid fordelt over ulike intensitetssoner. Resultater Det ble ikke funnet noen signifikante forskjeller i fordelingen av hverken HIT (p = 0.94, p2 = 0.008), eller total treningsbelastning, dvs. TRIMP, (p = 0.92, p2 = 0.010) mellom de fire fasene i MS. Konklusjon Funnen indikerer at kvinnelige idrettsutøvere ikke tilpasser selvvalgt treningsbelastning eller intensitet til menstruasjonssyklusen. Videre studier bør belyse om trening periodisert til MS vil være fordelaktig eller ikke.
dc.description.abstractPurpose The present study investigated the training routines during the menstrual cycle (MC) of female cross-country skiers. The primary objective was to investigate whether self-chosen training load and the amount of high intensity training differed between the different phases of the MC among female junior cross-country skiers. Methodology Thirteen 17-19 years old female cross-country skiers participated. Inclusion criteria were regularly menstruation and logging of exercise data during the eight consecutive weeks, while exclusion criteria included use of hormonal contraceptives. Data were collected through a menstruation form and a training diary. Days with menstrual bleeding was used to define the phases of the MC. Daily training was recorded using the Norwegian Olympic Federation´s training diary and included self-reported total training time distributed across intensity zones. Results No significant difference in the distribution of neither HIT (p = 0.94, p2 = 0.008) nor total training load, i.e. TRIMP, (p = 0.92, p2 = 0.010) was found between the four phases of the MC. Conclusion These findings indicate that female athletes do not adjust their self-chosen training load or alter their training intensity to their MC. However, future studies need to elucidate further if training periodized according to the MC would be beneficial.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleComparison of self-chosen training load and high-intensity training across different phases in the menstrual cycle in female junior cross-country skiers
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel