Show simple item record

dc.contributor.advisorStorli, Espen
dc.contributor.authorSiggestrøm, Madeleine Catharina Nicolaysen
dc.date.accessioned2021-09-13T16:05:18Z
dc.date.available2021-09-13T16:05:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:59158535:16310778
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775605
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractI løpet av de fire siste årene av den tyske okkupasjonen av Norge eksisterte en gruppe ved navn ‘’Rikshirden i Mosjøen’’ på midtre del av Helgeland. Gruppen besto av minst 14 voksne menn som bodde og arbeidet i kommunene Mosjøen, Grane, Hattfjelldal, Drevja og Vefsn. Fokuset for denne masteroppgaven har vært å undersøke hvilke rolle og oppslutning Rikshirden hadde under krigen, på nasjonalt og lokalt nivå. Et kasusstudie av Rikshirden i Mosjøen har således blitt valgt som den foretrukne metoden for å besvare oppgavens to fokuspunkter. Hovedproblemstillingen som forskningsprosjektet er basert på er ''hvilke rolle hadde Rikshirden i Mosjøen under krigen?'' Ettersom det er flere indikasjoner på at dette rikshirdlaget slet med rekrutteringen i Mosjøen og omegn er det også blitt gjennomført en undersøkelse av potensielle årsaker til den lave oppslutningen om Mosjøen hirdlag. For å besvare problemstillingene har særlig regimentsordrer, medlemsfortegnelser, korrespondanse og landssvikpapirer vært sentrale kilder. I tillegg har tidligere forskning om Nasjonal Samling og Hirden blitt anvendt for å sette det lokale hirdlagets virksomhet i en større kontekst. Ved koronanedstengningen i mars 2020 viste det seg at det innsamlede kildematerialet var for sparsomt til å kunne gi tilfredsstillende svar angående det lokale rikshirdlagets medlemstall og aktivitet. Tentative konklusjoner er dermed blitt forsøkt utledet ut fra det kildematerialet jeg har hatt tilgang på, men mer forskning på området anbefales for å gi et enda mer korrekt bilde av lagets størrelse og virksomhet under krigen.
dc.description.abstractDuring the last four years of the German occupation of Norway a group of men was registered as members of the Rikshird in Mosjøen. The group consisted of at least 14 men which lived and worked in the municipalities of Mosjøen, Grane, Hattfjelldal, Drevja and Vefsn in the district of Helgeland in Northern Norway. The focus of this masterthesis has been to investigate the enlisting to and role of the Rikshird during the war, both on a local and national scale. A case study of the Rikshird in Mosjøen has therefore been chosen as the preferred method to try to answer the topics of this thesis. The first research question which this project is based on is ''which role had the Rikshird in Mosjøen during the war?'' Due to several sources indicating that the local Rikshird unit had problems recruiting members I have also chosen to try to detect the causes of this phenomenon. The main sources which has been studied to answer the two research questions are correspondence, documents from the Norwegian Treason Trials, membership records and orders from higher authorities in the Rikshird organisation to the local Rikshird unit. Existing literature about the political party NS and the Hird has been used to put the activities of the local Rikshird unit into a broader context. However, the primary sources which was collected prior to the closure of libraries and archives in march 2020, due to the corona pandemic, has shown to be too sparse to give certain results about the enlisting to and role of the Rikshird in Mosjøen. Some conclusions have though been made based on the material I have had access to, but further investigation should be made to provide a more correct overview regarding the size and doings of the local Rikshird.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleRikshirden i Mosjøen 1941-1945 - en saueflokk uten gjeter?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record