Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBjerkvold, Mari Prestgard
dc.date.accessioned2015-02-18T08:22:33Z
dc.date.available2015-02-18T08:22:33Z
dc.date.issued2015-02-18
dc.identifier.isbn978-82-93269-93-9
dc.identifier.issn1890-520X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/276594
dc.description1. utgave; se 2. utgave: http://hdl.handle.net/11250/280522nb_NO
dc.description.abstractResultatet fra studien viser at majoriteten av studentene i gruppe 1 anbefaler at alle studentene skal komme opp i passeringstest og ca. halvparten av studentene i gruppe 2. Studentene ser på passeringstest som en viktig kvalitetssikring av deres kunnskapsgrunnlag før praksisoppstart sett i sammenheng med ansvaret for pasientens sikkerhet. Tiden studentene trener var mellom 3 timer (gruppe 2) til 4 timer (gruppe 1), mest trente de på prosedyrer som fremstår som komplekse, eksempelvis infusjon, perifer venekanyle og medikamentregning. Majoriteten av studentene i begge gruppene svarte at motivasjon for å trene var for tilegnelse av kunnskap for å ivareta pasientsikkerhet og tilegnelse av kunnskap for å imøtekomme praksisstedets forventninger. I studentens kommentar framkom at i lærernes vurdering av den enkelte students kunnskaper og ferdigheter ved passeringstest må rettferdighet være et ufravikelig krav. Tydeligere kriterier, slik at studentene vet hva som kreves og hva de skal bedømmes ut fra ved passeringstest er viktig og må forbedres. Halvparten av studentene i begge gruppene ønsker bedre informasjon om gjennomføring av passeringstest i forkant. På bakgrunn av funn i studien anbefales det at modellen der alle studentene gjennomfører passeringstest består, men form og innhold bør diskuteres og videreutvikles. Imidlertid må en gjøre ytterligere intervjustudier med studenter for å finne årsaken til at ikke alle i studentgruppe 2 anbefalte passeringstest for alle.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesHøgskolen i Gjøviks rapportserie;03/2015
dc.subjectSykepleierutdanningnb_NO
dc.subjectPasseringstestnb_NO
dc.subjectFerdighetstestnb_NO
dc.subjectPraktisk eksamennb_NO
dc.titleEvaluering av studentenes forberedelse til og gjennomføring av passeringstest i praktiske ferdigheter i sykepleierutdanningen - sammenligning av to modellernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber62nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel