Show simple item record

dc.contributor.advisorAnne Kathrine Larssen
dc.contributor.authorMoe, Anne Charlotte
dc.date.accessioned2015-02-02T10:06:34Z
dc.date.available2015-02-02T10:06:34Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/275180
dc.description.abstractHovedhensikten med denne oppgaven har vært å komme frem til en Modell for fasilitetsstyring (FM) i fremtidens sykehusbygg i Norge. Oppgavens tilnærming har benyttet både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, med hovedvekt på de kvalitative. Metodene som er benyttet er litteraturstudie, dokumentanalyse, spørreundersøkelse, intervju og delvis analyse av nøkkeltall. Resultatene i denne oppgaven avdekker at andel servicetjenester utgjør 35-40 %. Omfanget og grad av utførelse av fasilitetstjenester varierer mellom helseforetakene. Flere FM tjenester utføres delvis av klinisk personell og resultatene viser at det gjennomsnittlig er ca. 8 % som utføres av klinisk personell. Det er ikke avdekket noen skarpe skiller mellom støtte- og kjernevirksomhet. Kartleggingen viser at det er et utviklings- og profesjonaliseringspotensiale for fremtidige FM organisasjoner gjennom å påta seg et større utføreransvar, særskilt innen servicetjenestene. En samlet vurdering av alle resultater påviser at helseforetakene ikke er bærekraftige i dag da det ikke balanse i de bærekraftige aspektene. Gjennom intervjuene fremkommer det tydelige indikasjoner om at helseforetakene ikke er konkurransedyktige i dag. Det er unntaksvis enkelte fagområder som er konkurransedyktige. En samlet vurdering av alle funn antyder at helseforetakenes modenhet er moderat og lavere enn respondentene i helseforetakenes egen vurdering. Hovedkonklusjonen er at modell for fasilitetsstyring i fremtidens sykehusbygg i Norge 2020-2030 antydes å være profesjonell og bærekraftig med et bredt sammensatt FM tjenestespekter innen FDVUSL. I modellen er det antatt at det nasjonale helseforetak innen eiendom er utviklet og etablert med et helhetlig ansvar for hele FM tjenestespekteret mot 2020-2030. Det er ikke drøftet eierstruktur, rolle- og ansvarsfordeling på nasjonalt, regionalt eller lokalt nivå. Modellen er beskrevet overordnet og det er antydet en 5-trinns gjennomføringsmodell mot 2020-2030. Dagens FM organisasjoner er under modning og forventes å modnes trinnvis fremover. En etablering av det nasjonale helseforetak innen sykehusplanlegging i 2014, en eventuell fremtidig innføring av nøytral merverdiavgift og forventet økt konkurranse vil være katalysatorer i denne prosessen fremover.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleFasilitetsstyring i fremtidens sykehusnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record