Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorErling Weydahl
dc.contributor.authorJohansen, Trygve
dc.date.accessioned2015-01-21T09:43:10Z
dc.date.available2015-01-21T09:43:10Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/274438
dc.description.abstractForsvarsbygg har gjennomført prosjektet Energiledelse i Forsvaret, fase 1 i tidsrommet 2006-2010 og er nå i gang med fase 2 som skal avsluttes i 2016. Min oppgave var å undersøke hva som kunne være styrende for god energiledelse i Forsvaret. Mine undersøkelser er foretatt via spørreundersøkelse blant personell i Forsvaret og i Forsvarsbygg, i tillegg til undersøkelse av resultater fra gjennomførte tiltak. Mine undersøkelser leder meg til konklusjoner som nedenfor anført. • Det må utøves en mer klar og tydelig ledelse. Hele energiledelsesorganisasjonen må underlegges en slik ledelse og dette må være forankret i Forsvarsbyggs toppledelse. Spørre undersøkelsen viste at dette var mangelfullt ivaretatt. • Energiledelse må betraktes som Endringsledelse og medarbeidere må involveres og informeres bedre og i tilstrekkelig grad. Undersøkelsene viste mangelfull ivaretakelse av dette forholdet. • En god prosessbeskrivelse for hele Energiledelsesprosessen må utarbeides. Det må også beskrives hvordan kontroll skal utføres etter avsluttet tiltaksgjennomføring, hvem som skal utføre kontrollen og med hvilken myndighet. Undersøkelsene anskueliggjør at gjennomføringen av energiledelse ikke er godt nok forankret i prosessbeskrivelse. • Kommunikasjon av kommende tiltak og resultater fra allerede utførte tiltak må utføres og beskrives. Kommunikasjonen må involvere alle interessentene både i Forsvaret og i Forsvarsbygg. Spørreundersøkelsen avdekket manglende kommunikasjon. • Energiledelse bør organiseres og styres som en prosess og ikke som et prosjekt. Prosessen må beskrives å pågå lenge etter at enkeltprosjekter isolert sett er avsluttet. Dette må skje både sentralt og lokalt. Det virker som om energiledelse opphører med avslutning av enkelttiltak.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNU
dc.titleHva bør være styrende for god energiledelse i Forsvaret?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber91nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel