• Klimanøytral bydel på Brøset. Fra visjon til realitet 

      Aspestrand, Ina (Master thesis, 2013)
      Trondheim kommune ønsker å etablere en klimanøytral bydel på Brøset. Ambisjonene er høye og prosjektet er det mest ambisiøse klimanøytrale byutviklingsprosjektet i Norge per i dag. I tillegg til høye krav til teknisk ...