• Fasilitetsstyring i fremtidens sykehus 

      Moe, Anne Charlotte (Master thesis, 2014)
      Hovedhensikten med denne oppgaven har vært å komme frem til en Modell for fasilitetsstyring (FM) i fremtidens sykehusbygg i Norge. Oppgavens tilnærming har benyttet både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, med ...