• Brannsikkerhet i bygninger med byggevarer av plast 

      Andersson, Eva (Master thesis, 2013)
      Det er oppgitt at byggevarer av plast har et økende marked både som overflatemateriale og som del av en konstruksjon da plast har flere gode materialtekniske egenskaper. Det er flere som mener at da det er velkjent at disse ...