• Borettslagsmodellen eller Eierseksjonsmodellen. Hva avgjør valget? 

   Toset, Per Helge (Master thesis, 2016)
   I dag er Borettslagsmodellen og Eierseksjonsmodellen de to vanligste eierformene som velges i nye boligprosjekt. I denne oppgaven har jeg valgt å se nærmere på hvilke kriterier som er bestemmende ved valg av eiermodell når ...
  • Eiendomsforvaltning i eiendomsfond - på strategisk nivå 

   Berg, Tore; Tollin, Stein (Master thesis, 2016)
   Næringseiendom har gått fra å være en passiv investering til å regnes som et investeringsalternativ på linje med aksjer og obligasjoner. Norske eiendomsfond har så langt hatt en begrenset tilstedeværelse og bransjen kan ...
  • Hvordan påvirker energimerking omsetning av næringseiendom? 

   Storvik, Anders Fallem; Gjerde, Sebastian (Master thesis, 2018)
   Bakgrunnen for valg av teamet var at forskerne finner det interessant å se på sammenhengen mellom energimerking og omsetning av næringseiendom. Dette fordi vi opplever at de begge på hver sin kant er dagsaktuelle ...
  • Oljefondets investeringsstrategi for eiendom i forhold til bransjenorm og konkurrerende statlige investeringsfond, et litteraturstudie 

   Stølen, Kristian (Master thesis, 2017)
   Sammendrag funn om statlige investeringsfond Funn viser at statlige investeringsfond kommer i mange variasjoner og størrelser. Det eneste grunnleggende likheten for alle fond i denne kategorien er at de er statlig eid og ...
  • Prissetting av boliger under utvikling. 

   Frengen, Trine Strøm (Master thesis, 2016)
   Denne masteroppgaven er skrevet som et ledd i det toårige masterprogrammet Eiendomsutvikling og –forvaltning ved NTNU. Bakgrunnen for valg av tema er interessen for både økonomi og eiendomsutvikling. Etter å ha vurdert ...
  • Tvister i leiemarkedet – Hvor trykker skoen? 

   Hesselberg, Jannicke Lunde (Master thesis, 2016)
   oligleie er noe en stor del av befolkningen er i befatning med i løpet av livet, og er et tema som i mange sammenhenger er av stor allmenn interesse. Husleietvistutvalget (HTU) behandler en stadig økende mengde tvister ...
  • Ulovlig boligutleie - Et casestudie av tre kommuner 

   Kolvereid, Therese (Master thesis, 2015)
   Temaet for oppgaven er ulovlig utleie av boenheter som ikke er godkjent av bygningsmyndighetene. For å belyse ulovlig boligutleie som fenomen er det utarbeidet to problemstillinger: • For det første ønsker jeg å undersøke ...
  • Valg av selskapsform i eiendomsprosjekt. 

   Marthinsen, Pål; Hole, stig (Master thesis, 2016)
   Valg av selskapsform i eiendomsprosjekter er et viktig tema som er vagt fordi det er av vesentlig betydning for eiendomsutviklere hvilken selskapsform de velger i sine eiendomsprosjekt. I denne oppgaven har vi fokusert ...
  • Verdivurdering av utviklingseiendom i akkvisisjonsfasen 

   Kleivene, Christian (Master thesis, 2018)
   Denne masteroppgaven utforsker temaet verdivurdering av utviklingseiendom, ved å besvare problemstillingen “Hvordan verdivurderes utviklingseiendom i akkvisisjonsfasen, og hva er potensielle forbedringsområder?”. Basert ...