• Organiseringen av kommunalt akutt døgnopphold 

      Skinner, Marianne Sundlisæter (Working paper, 2015)
      Dette notatet bygger på funn fra en undersøkelse av samtlige søknader om tilskudd til etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud fra Helsedirektoratet i tilskuddsperioden ...