Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHauger, Birgit
dc.contributor.authorWiker, Marit
dc.contributor.authorHamnes, Bente
dc.date.accessioned2021-03-25T07:26:18Z
dc.date.available2021-03-25T07:26:18Z
dc.date.created2020-12-10T09:03:40Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationNordisk sygeplejeforskning. 2020, (4), 266-279.en_US
dc.identifier.issn1892-2678
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2735376
dc.description.abstractBakgrunn: Sykepleier plikter etter Norsk lovverk å ivareta mindreårige barn som pårørende. Studier tyder på at dette arbeidet ikke er tilstrekkelig ivaretatt, og fordi barn som pårørende er et satsningsområde er det behov for mer forskning om hvordan det jobbes med barna, samt hvordan dette arbeidet virker. Hensikt: Å utforske sykepleieres opplevelser med oppfølging av barn som pårørende av kreftpasienter i palliativ fase i sykehjem. Metode: Kvalitativ deskriptiv studie, der datainnsamlingen er gjennom individuelle intervjuer. Kvale & Brinkmanns stadier for intervjuundersøkelse er anvendt. Studien undersøker femten sykepleiere med gjennomsnitt syv års erfaring med barn som pårørende i aldersgruppen 0-18 år på sykehjem. Resultat: Analysen av datamaterialet resulterte i tre temaer som beskrev informantenes opplevelser i møte barn som pårørende, og omhandlet sykepleiers opplevelse av utilstrekkelighet, deres ønske om mer kompetanse samt opplevelse av lite støtte fra ledelsen. Konklusjon: Sykepleierne ønsker å gjøre en god jobb med barna, men opplever at de ikke strekker til i arbeidet med barn som pårørende, og at de har for lite kompetanse til å ivareta barna.en_US
dc.language.isomisen_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.titleSykepleiere strekker ikke til i arbeid med barn som pårørendeen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionacceptedVersionen_US
dc.source.pagenumber266-279en_US
dc.source.journalNordisk sygeplejeforskningen_US
dc.source.issue4en_US
dc.identifier.doi10.18261/issn.1892-2686-2020-04-05
dc.identifier.cristin1858152
dc.description.localcode© Universitetsforlaget 2020. This is the authors' accepted and refereed manuscript to the article.en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpostprint
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel