Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørkøy, Geir
dc.contributor.advisorHagen, Lars
dc.contributor.advisorBofin, Anne Mary
dc.contributor.advisorHolien, Toril
dc.contributor.authorWolowczyk, Camilla Izabel
dc.date.accessioned2021-01-21T12:18:25Z
dc.date.available2021-01-21T12:18:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-326-5141-2
dc.identifier.issn2703-8084
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2724099
dc.description.abstractNy diagnostikk for persontilpasset behandling av brystkreft Rundt 3600 kvinner blir årlig diagnostisert med brystkreft i Norge. Bedre diagnostikk og behandling bidrar til at flere enn 90% av brystkreftpasientene i dag overlever. Likevel lever mange av pasientene resten av livet med ulike senskader etter en tøff og langvarig behandling. Med dagens diagnostiske verktøy er det vanskelig å skille de pasientene som har behov for langvarig cellegiftbehandling fra de som kan unngå dette uten fare for tilbakefall. Målet med prosjektet har vært å bidra til økt kunnskap om hva som skiller aggressive fra ikke-aggressive brystkreftsvulster. Håpet er at økt forståelse av slike forskjeller kan brukes til å identifisere nye markører for bedre diagnostikk og mer presis behandling. Prosjektet har kombinert celle- og genetiske undersøkelser av en brystkreftmodell med analyser av store databaser over genetiske endringer i brystkreftpasienter. Ett av de interessante funnene er at aggressive kreftceller skiller ut stoffer som tiltrekker seg immunceller med immundempende egenskaper. Disse hemmende immuncellene demper frastøtningsreaksjoner i svulsten og bidrar til å danne et mikromiljø som fremmer vekst og spredning. Infiltrering av slike hemmende immunceller er et tegn på dårlig prognose for pasienten. Videre forskning er nødvendig for å finne behandlingsmetoder som blokkerer infiltrering eller effekten av slike immunceller i svulster. Et annet viktig funn i prosjektet åpner for ny og bedre diagnostikk av brystkreft. Ved å identifisere gener som er aktivert i aggressive brystkreftceller og -svulster har vi påvist et sett av totalt 16 gener, der høyt uttrykk korrelerer med dårlig prognose. Denne gen-signaturen er nå patentert og vi arbeider for at denne nye diagnostiske muligheten skal tas i bruk og føre til mer persontilpasset behandling der færre utvikler senskader.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2020:397
dc.titleNovel pathways to metastasis of breast canceren_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Biotechnology: 590en_US
dc.description.localcodedigital fulltext is not availableen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record