Show simple item record

dc.contributor.advisorSolem, Stiannb_NO
dc.contributor.authorWenaas, Christoffernb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:43:24Z
dc.date.available2014-12-19T14:43:24Z
dc.date.created2014-09-19nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier748532nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271268
dc.description.abstractTvangs- og psykoselidelser er antatt å overlappe på både biologiske og fenomenologiske områder. Det er også funnet at symptomer på psykose og schizotyp lidelse kan predisponere pasienter med OCD for utvikling av psykotiske lidelser og schizotyp lidelse. Dette gjør det relevant å undersøke prevalensen av psykotiske og schizotype symptomer i OCD-populasjonen. Denne studien undersøkte prevalens av psykotiske og schizotype symptomer blant OCD-pasienter uten komorbid psykotisk lidelse (n = 133), en generell pasientgruppe uten psykotiske lidelser (n = 110) og friske kontroller (n = 855). Sammenhengen mellom psykotiske og schizotype symptomer, og tvangssymptomer, behandlingsutfall, samt effekten av psykoterapi for OCD på psykotiske og schizotype symptomer, ble også undersøkt. Resultatene viste at symptomer på psykose og schizotyp lidelse var like tilstede i begge pasientpopulasjonene. Slike symptomer var svakt til moderat korrelert med tvangssymptomer i OCD-utvalget, men denne sammenhengen forsvant ved kontroll for depressive symptomer. Pasienter med høy grad av psykotiske og schizotype symptomer hadde ikke redusert behandlingsrespons når depressive symptomer ble kontrollert for. Psykoterapi for OCD medførte en signifikant reduksjon av tvangsmessige, depressive, psykotiske og schizotype symptomer. Resultatene tyder på at psykotiske og schizotype symptomer er knyttet til flere mentale lidelser og ikke spesifikt til OCD. Høyere nivåer av psykotiske og schizotype symptomer er ikke assosiert med redusert behandlingsrespons blant OCD-pasienter. Det ser ikke ut til at et spesifikt fokus mot psykotiske og schizotype symptomer behøves for at ERP for OCD skal lykkes for denne pasientgruppen.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO
dc.subjectOCDno_NO
dc.subjectpsykotiskeno_NO
dc.subjectschizotypeno_NO
dc.subjectsymptomerno_NO
dc.titlePsykotiske og schizotype symptomer i tvangslidelse: Prevalens, diagnosespesifisitet og relasjon til psykoterapinb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber37nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Psykologisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record